717

¡Benaurades malaurances de la terra! —Pobresa, llàgrimes, odis, injustícia, deshonra... Tot ho podràs en Aquell que et confortarà.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma