719

No et desesperis mai. Mort i corromput era Llàtzer: Iam foetet, quatriduanus est enim —ja put, perquè fa quatre dies que és enterrat, diu Marta a Jesús.

Si escoltes la inspiració de Déu i la segueixes —Lazare, veni foras! —¡Llàtzer, surt a fora!—, tornaràs a la Vida.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma