759

¡Pau, pau!, em dius. —La pau és... per als homes de «bona» voluntat.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma