Voluntat de Déu

Voluntat de Déu → abandonament
Voluntat de Déu → amor, identificació
Voluntat de Déu → correspondència
Voluntat de Déu → exemple de la Mare de Déu

Forja

Voluntat de Déu → fidelitat
Voluntat de Déu → la Verge fidel

Amics de Déu

Voluntat de Déu → lluita per complir-la
Voluntat de Déu → obediència
Voluntat de Déu → prudència i llibertat
Voluntat de Déu → santedat i apostolat
Voluntat de Déu → servei alegre