857

Ser petit: les grans audàcies són sempre dels nens. —¿Qui demana... la lluna? —¿Qui no fa cas dels perills per aconseguir el seu desig?

«Poseu-hi», en un nen «així», molta gràcia de Déu, el desig de fer la seva Voluntat (de Déu), molt amor a Jesús, tota la ciència humana que la seva capacitat li permeti d’adquirir... i tindreu retratat el caràcter dels apòstols d’ara, tal com indubtablement Déu els vol.

Aquest punt en un altre idioma