872

No oblidis que el Senyor té predilecció pels nens i pels qui es fan com nens.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma