901

Jesús: no et pagaré mai, encara que em morís d’Amor, la gràcia que has prodigat per tal de fer-me petit.

Aquest punt en un altre idioma