902

¿Per què no et dones a Déu d’una vegada..., de debò... ¡ara!?

Aquest punt en un altre idioma