925

Igual com els religiosos observants tenen afany de saber de quina manera vivien els primers del seu orde o congregació, per tal d’acomodar-se ells a aquella conducta, així tu —cavaller cristià— procura conèixer i imitar la vida dels deixebles de Jesús, que van tractar Pere i Pau i Joan, i que foren gairebé testimonis de la Mort i Resurrecció del Mestre.

Aquest punt en un altre idioma