Índex de matèries

A
Abandonamenten les dificultats econòmiqueslluita confiada
Abandonament en Déuacceptació de la seva Voluntatdocilitatla seva Misericòrdiala seva Providència
Abnegaciódonar-se a Déudonar-se als altresentregahumilitat i serveioblit de si mateixsacrifici per Amor
Aburgesament
Accions de gràciescorrespondència a Déumotiusres del «Te Deum»
Activitats humanesexemplellibertatsantificades
Activitats temporalsestar-hi presentsposar-hi Crist al cimsantificar-lessentit diví
Adoracióadoració eucarística
Advent
Agraïment
Alegriaalegria de fills de Déualegria de viure i de moriralegria i apostolatalegria i creualegria i fraternitatalegria i Nadalalegria i paualegria i Quaresmaalegria i vida interiorascetisme somrientbon humorconseqüència de l’entregafruit de l'entregafruit de l’abandonamentfruit de la Creufruit de la fefruit de la generositati llibertati presència de Déui sinceritatl'alegria de rectificarla Mare de Déu, causa de la nostra alegrianorma de sempreoptimisme i esperançasembra de pau i d’alegriavirtut cristiana
Almoina
Ambicióambició bona i dolentaambicions santes
Ambientacudir a la Mare de Déuanar contra correntinfluir-hi cristianamentnaturalitat
Amistatamistat amb Jesucristamistat i lleialtatamistat i serveiapostolat d'amistatcaracterístiquescaritatcaritat i apostolatcompanyoniaentre pares i fillsfalsa amistat
Amoramor i sacrificiestar en els detalls
Amor de Déuagradar a Déuamb el coramor als altres per Déuamor de Déu als homesamor de Déu en l’Eucaristiaamor de Déu encarnatamor de predileccióamor redemptorcaritatcorrespondència a l'Amor de DéuDéu és AmorDéu és caritatdolor d’Amordrets de Déuencendre els homes en l’Amor de Déuentrega i llibertatesperit de pobresaestimar amb obresestimar-lofi de l'homeJesucrist revela l’amor de Déula Mare de Déula seva MisericòrdiaMaria, Mare del Bell Amormortificacióobstacles a l'amor de Déuoferiment del treballProvidència de Déupurificaque allibera l'homesacrifici per AmorSagramentssanta puresatemor filialviure d’Amor
Amor humàcaritatmatrimoniSanta Maria, Mare del Bell Amorsanta puresa
Àngels
Àngels de la guarda
Ànima humana
Ànima sacerdotal
Ànimes del Purgatori
Apòstolafany d’ànimes, zel apostòlical treballamistatànima d’oració i sacrificiapòstol d’apòstolsaudàciacaritat, convivènciacorredemptorel cristià és apòstolesperançaexemplefe-humilitatnaturalitatsantificar-se per a santificarser instrument
Apostolata la llara través del treballapòstol d’apòstolsapostolat ad fidemapostolat d'amistat i confidènciaapostolat de l'exempleapostolat de la doctrinaapostolat en la vida ordinàriaapostolat i humilitatapostolat i llibertatapostolat laïcalcaritatcol·laboració en la santificació dels homesCrist al cim de les activitats humanesdificultats en l'apostolatdret i deureeficàcia apostòlica, fruitsel cristià és apòstolel llevat i la massaels primers cristiansfalsos apostolatsferment cristià, santificació del mónfiliació divina i esperançafonament de l’apostolatinstruments de Déula Verge Corredemptoramanament imperatiu de Cristmanera de fer-lomissió de tots els cristiansmitjans sobrenaturalssacerdots i laicssanta puresasantificació del mónsantificar el mónserveisobreabundància de la vida interiorunitat de l'apostolatvirtuts que requereixvocació apostòlicazel apostòlic
Apòstolsa la PentecostaSant JoanSant PauSant Perevida dels Apòstolsvocació dels primers Apòstols
Aprofitament del tempsen el pla de vidaen l'apostolaten l'entregaen l'estudiexigència en el treball, rendimenti glòria de Déui vida eternalaboriositatsantedat i apostolat
Ascensió
Associacióassociacions d'estudiantsdret d'associació en l'Església
Assumpció
Autenticitatcoherència i sinceritat de vida
Autoritaten la famíliallibertattirania
B
BaptismeBaptisme i vocació cristianavocació a la santedat
Beateria
Bon Pastor
C
Calúmniaveracitat i justícia
Captenimentbon exemple
Caràcteraudàcia, valentiadelicadesafermesaformaciógenerositatgravetatmaduresamagnanimitatsenzillesaserenitattenacitatveracitatvoluntat
Caritatamistatamor a Déu i als homesamor a l'Esglésiaamor conjugalamor i sacrificiapostolat i caritatcaracterístiques de la caritatcaritat a la llarcaritat i donació pròpiacaritat i justíciacaritat i santedatcaritat i veritatcaritat universalcaritat, afectecomprensió, convivènciacorrecció fraternacorrespondència a l’amor de Déudo de DéuEucaristia i caritathumilitat, comprensiójustíciala Mare de Déu, Mestra de caritatllibertatmanament noumanifestacions de la caritatobres de misericòrdiaper mitjà de l'apostolatper mitjà del treballsacrificisacrifici per AmorSembra de caritat en el mónservei als altresunitatvirtut teologal
Castedatafirmació joiosacastedat matrimoniali amor humàmitjans per guardar-lamitjans per viure-lanaturalesanecessitat
Catequesil'apostolat es una gran catequesi
Catòlics
Celesperançal'Eucaristia, penyora de vida eternallibertatlluita per arribar-hiMare de Déu
Celibat apostòlic
Ciènciaapostolat de la intel·ligènciado de l'Esperit SantdoctrinaMaria, Mare de la Ciència
Ciutadania
Clericalismei ministeri sacerdotalllibertat dels laicspresència cristiana en el món
Coherència
Començar i recomençar
Comprensiócaritatcor grandavant les flaqueses alienesen l'apostolaten la convivènciaen la tasca de governentre pares i fillsi convivènciai humilitatintransigència santa
Compunciódolor d’Amor
Comunió
Comunió dels Santscomunicació de vida sobrenaturalunitat
Concili Vaticà IIapostolat, santificació del móncrida universal a la santedatdret d'associació dels sacerdotseducació cristianafidelitat de l'Esglésiamatrimoni i famíliamissió del laïcat en l’Esglésiasacerdotssantificació del treball
Coneixement propi
Confessióconversiósinceritat i contrició
Confessió Sacramental
Confiançaconfiança en Jesucristen Déuen els altresen la Mare de Déuen la tasca apostòlicaen la vida interiorenmig de les dificultatsi filiació divinaoració confiada
Confirmació
Conformisme
Consciènciaexamen de consciènciaformació de la consciènciahonradesallibertat de les consciènciessinceritat
Conselldo de l'Esperit Sant
Constànciaen la vida interiortenacitat en el treball
Contemplatiusdiàleg ininterromputenmig del mónla Mare de Déu
Contradiccionsactitud davant les contradiccionsen l'apostolatmurmuracionsproves d'amor de Déu
Contriciódolor d'Amorpurificaciórecomençar
Conversióamb l'ajuda de la Mare de Déucomençar i recomençarConfessiórectificar
ConvivènciaUnitat i fraternitat
Cora la mesura del Cor de Cristcaritat, afectecor lliurecordialitatels llaços de sangentrega del coresperançaestimar Déu amb el corexigènciesguarda del corl'exemple de la Mare de Déupuresa i guarda del corsaviesa de corsentimentalismetenir cor
Cor de CristCor de Déu Encarnatdevoció
Coredemptorsesperançaferment de caritatla Verge Santíssima, Corredemptora
Corpus Christi
Correcció fraterna
Coses petitescamí de santedatcaritatCeldesprenimenteficàciaen la pietaten la sinceritaten la vida interiorengrandir per Amorfeina ben fetai la lluita ascèticala santedat i les coses petitesla santificació de les coses correntsmortificacions petitesordrepresència de Déusacrifici per Amorvalor
Covardiaaudàcia
Creacióel treball humà i la creacióel treball, participació del poder divítreball
Creuamor a la Creucalúmnies i incomprensionscamí per a la glòriadolor i sacrificiel Santcristels tres caminsen el treballen l'oracióen la vida correntestar amb Crist a la Creuexemple de la Mare de Déul'Esperit Sant, fruit de la Creula creu de cada diala Creu de Cristla Creu de Crist, camíla Mare de Déu al peu de la Creumeditació de la Creuressegell divísacrifici i mortificaciósenyals de la vertadera Creusigne de victòriatribulació
Crist Rei
Cristians correntsels Apòstols, homes correntssantedat en la vida ordinària
Criteri
Culte diví
Cultura
D
Darreries
Debilitat humanaacció de la gràciacomprensióexperiència i responsabilitatfidelitat i esperançala Verge, Maremisèriesproximitat del Senyorsinceritat i Confessió
Defectesadulaciódesànimenvejaesperit de contradiccióorgull
Deïficacióbonadolenta
Deïficació bona
Descans
Deseiximentconfiança en Déude la famade les coses de la terrade les opinionsde les personesdel propi jodels honorsdels propis interessosexemple de Cristexercicis de desprenimentl'exemple de Jesucristmanifestacionsnaturalitatsenyoriu, servir
Desgreugeamor a la Creuen la Santa MissaexpiacióMare de Déureparació
Déu Pareamor filial
Deures i dretsacompliment del deuredeures socialsrespectar la fama
Devocionsa la Trinitat Beatíssimaal Nen Jesúsal Santcristals Àngels Custodisdevocions marianesSant Rosari
Difamacióveracitat i justícia
Dificultatsacudir a la Mare de Déuamor, audàciaconfiança en Déuconfiança i esperançadificultats subjectivesen la pròpia donació i en l'apostolatfe, confiançal’empara de la Mare de Déuobscuritat en la vida interiorsentit sobrenaturalserenitat i alegria
Dignitat humanaamb l'esguard cap al Celamor i respecte a la llibertatdesprenimentdignitat de l'amor humàdignitat de la donadignitat del treballel treball, testimoni de la dignitat de l’homeformacióhumilitatjustícia i caritatla paraula humanarespecte a la persona i a la seva llibertatsanta puresavirtuts humanes
Dijous Sant
Diligènciaen el treball
Dimonidimoni muttemptacions
Direcció espiritualajuda per a lluitaraplicació del remei oportúdocilitat, obediènciael sacerdot, instrumentescrúpolsexamen i sinceritatexigènciahumilitatmanera de rebre-laobra de l’Esperit Santsinceritat
Diumenge de Rams
Divendres Sant
Docilitatabandó en Déuaprendre a obeirdocilitat a la gràciadocilitat d'instrumentsen l'apostolat
Doctrinaamb do de llengüescatequesiciènciadoctrina de feformacióformació de la consciènciai pietatMagisteri de l'Esglésiamanera de donar doctrinanecessitat de tenir bona doctrinaobligació de difondre-laprudència i fortalesatransmissió de la doctrina
Doloramor a la Creucompassió davant el dolor alièexemple de la Mare de Déuincomprensionsmalaltiasentit cristiàsentit sobrenatural
Donafemineïtatfunció social en la famíliala Verge Mariamissió en l’Església i en la societatvocació professional
Dret a la intimitat
Drets i deures
E
Ecumenismefals ecumenisme
Educaciócristianadels fillseducació en la llibertatuniversitària
Eficàcia
Egoismecaritatdespreniment de si mateixsupèrbiatemprança
Empleades de la llar
Ensenyament
Epifania
Escàndol
Escrúpols
Esglésiaapostolat dels cristiansbisbes i sacerdotscatolicitatcelibat i matrimoniComunió dels santsCrist viu en l’Esglésiadificultats en la vida de l'Esglésiadrets de l'Esglésiaecumenismeels Sagraments de l’Esglésiaen la barca de CristEsglésia, poble de DéuExpandiment del Regne de Déufidelitatfidelitat i amor a l'Esglésiafidelitat i llibertatfundació, naturalesa i notesjustícia i caritatl'Esperit Sant i l'Esglésial’Església en el mónl’Església present en els cristiansla dona en l'Esglésiala Verge i l'Esglésiallibertat dels laicsmagisteri de l'Esglésiamissiómissió dels laics en l'Esglésiaobediència i llibertatopinió pública en l'Esglésiaprudència i fortalesa en la doctrinareligiosos i laicsresar per l'Esglésiasacerdots i laicssantedat, vocació baptismalservir l'Esglésiatots els cristians són Esglésiaunitat
Esperançaa la terra i al Cel alhoracomunicar al món l’esperançado de Déuesperança del celesperança del Celesperança en Jesucristesperança i vida cristianafalses esperancesi lluita ascèticala Mare de Déu, Esperança nostrala Verge Maria, Mestra d'esperançalluita confiadamalgrat les flaquesesmisericòrdia de Déuoptimisme cristiàvirtut teologal
Esperit crític
Esperit Santactivitat en l'ànimaConsoladordevoció a l'Esperit Santdons de l'Esperit Sant i vida sobrenaturalfruit de la Creufruits de l'Esperit Santi caritati els sacerdotsla seva acció a l'Esglésiala seva acció en els cristiansla vinguda de l'Esperit Santtemples de l'Esperit Santtracte amb l’Esperit Santtracte amb l’Esperit Sant
Espiritualisme
Estudi
Eucaristiaacció de gràciescaritat, unitatcom a sagramentComuniódavant el Sagraridevocions eucarístiquesel Senyor en el Sagrariinstitució i presencia reall’Eucaristia i el misteri de la Trinitatpenyora de vida eternapresència realSacrifici de Cristvida eucarística
Evangeliel seu missatge d'apostolatel seu missatge de santedatendinsar-se en els seus passatges i treure'n conseqüènciesensenyaments, paràboles i al·legoriesescenes evangèliquesfidelitat a l'Evangelilectura del Sant Evangelimiraclesparàboles
Evangelis
Evangelització
Examen de consciènciadelicadesa de consciènciadies de recésesperit d’examenexamen particularhumilitat, sinceritatmanera de fer-lonecessitatrectificar
Exempleapostolat de l’exemplecompliment del deureen el treballtestimoni cristià
Exemples gràficsabans, més i milloral darrere de cada muntanya, una altraal pas de Déuales per volaraliatge metàl·licanar despullat a lluitaranècdota d'un capellà i la seva someraanelles d'una cadenaantena pel que és sobrenaturalarmadura de la ciènciaavar, mare, ambiciós, pobrissó sensualaventurersbanderí d'allistamentbarca enmig de les onesbategar del corbrasa encesacaceu les guineus menudescada caminant segueixi el seu camícaiguda d'un grancaminar amb xanquescàpsules de sementcarbó i cendrescep i sarmentsclau en la paretcobles divinescol·liriComptabilitat d'un negocicosir amb una agulla sense filcremar les nauscriaturetes que no es volen prendre la medicina amargantdamunt les ales d'un aviódeixar anar el "gripau"diàleg entre nen i paredo de llengüesdos ciris encesosel cap al Cel i els peus a la terrael ciri de les nostres misèriesel dimoni és un gos rabiósel faisà dauratel gitano del ronsalel gripau superbiósel llevat i l'elaboració del pael mite del rei Midesel nen i els pescadorsel regne "hominal"el somni dels tres caminsels anys que comptenels claus necessiten resistènciaels nens que semblen de gomaels set savis de Grèciaembolcall i regalescampar el blat dauratescòriaescultor divíesperó d’acerespina clavadafantasies de Tartarí de Tarascófer-se catifaferides del soldatferment en la massaficar els claus per la puntafoc folletfonamentfulles mortesgra de blatguerriller aïllatham de pescador d’homeshistòria clínicaidees maresinquietud de l'artistainstal·lacions elèctriquesjardí sense flors gemadesjoglar de Déul'heroisme de les maresl’home d'una peçala benedicció de les últimes pedresla cleda de les ovellesla cresteria de la catedral de Burgosla cullera de peltrela desigual justícia de les maresla lloca i l'ou d'ànegala mida les llavorsles despulles del camp de batallales grapes metàl·liquesllanternes en la foscorlloc de socorsllums de bengalaMaça d’acer embolicada amb funda encoixinadamal de queixal al cormaneres de gos faldermàquina d’electricitat espiritualmàquina de la labor d'apostolatmaroma capaç d’alçar pesos enormesmembres d'un mateix cosmenut a la recerca de llaminaduresmicrobis i feresmirada incendiàriamística del tant de bomobilització generalmolí de ventmolla comprimidamunicions per a la guerranaipsnen mimatnen que puja graonsnen que trenca un objecteno baixar banderanúvols (aigües) fecundesocell amb fangocellet i àguilaOlimpíada sobrenaturalor i coureor i diamantspagèspals pintats de vermellpeces d'una màquinapedra caiguda al llacpelar patatesper sempre, per semprepesca i xarxespetit caragol en una gran empresapicapedrerpintura de Velázquezpinzell en mans de l’artistaplantes cobertes per la neuploma estilogràficapobre que es descobreix fill del Reipont llevadísprimera audiènciaprimeres passes dels nensprofessionalitisprosa diàriapunt de miraquinta columnaquintar de carbó que un grapat de diamantsrei Midesrevolució cristianarigidesa del cartró (nina de drap)roses i espinesroturar, obrir solcruquets’obren moltes flors a la primaverasalsal de la terrasembradorsentinella de guàrdiaset baldonstalla del diamantterrissairetorxestramviatrepitjar el propi joús de desinfectantvent i huracàvolar com les àguilesxerrac del fuster i les pinces del cirurgià
Expiació
F
Famíliacamí de santedatcaritat, autoritat i llibertatdeures familiarsdona a la famíliaesperit de pobresa i de serveifamília nombrosapietat familiarrelacions entre pares i fills
Família cristianadrets i deures dels fillseducació dels fillsformació dels fillsles famílies i la vocaciónaturalesa i característiques
Fecaracterístiques de la fecreixement en la fedo de Saviesafe viva i operativaformació doctrinalformació i pietatfortalesa en la fehomes de fel'apostolat, conseqüència de la fela Mare de Déullibertat de les consciènciesnaturalesa i necessitatpoder de la fesal i llum del mónvida de fevirtut teologalvisió sobrenaturalvocació cristiana
Felicitatalegriafelicitat i donaciófruit de la presència de Déui llibertat
Fermesaexemple de la Mare de Déufortalesa en el treballnecessària per a l'apostolatnecessària per a la santedat
Festeig
Fi de l’homeCelelecció de l'homeels mitjansels tres caminsla vida a la llum de la mortllibertat de les consciències
Fidelitata Déu i als homesa la fea la Voluntat de Déual pla de vidaals compromisos de cristiàen el compliment del deureen l’Esglésiafidelitat en el que és petitfidelitat i esperançafidelitat i lluita ascèticajustícia amb Déul'ajuda de Déulleialtatlleialtat a l'Esglésiaperseverançasinceritat
Filiació divinaabandonament, confiançaabandonament, infància espiritualacudir a Déu davant les feblesesagradar a Déualegria de fills de Déuamor filialcaritat, fraternitatconfiança en Déuconfiança i senzillesa en l'oracióesperança, confiançafiliació divina i fraternitatfonament de la vida espiritualhereus de Déuinfància espirituall’Esperit Sant i la filiació divinala llibertat dels fills de Déuoració dels fills de Déupietatunitat de vida
Fillseducació en la feels fills a la llarfills i control de la natalitatformació dels fillsmatrimonis sense fillsrelacions entre pares i fillsvocació dels fills
Flaquesesamor i misericòrdia divinesDéu compta amb els nostres defecteshumilitat, esperança en Déu
Formacióaspectes de la formaciócorregirde la consciènciade la donafamiliarformació de la consciènciaformació i llibertatlabor de formaciónecessitat, fins, mitjans
Formació dels fillsllar cristiana
Formació doctrinalcriterinecessitatper a l’apostolat
Formació professionalper a l’apostolatvirtuts humanes
Fortalesaamor a la Creuaplicació dels mitjans eficaçosaudàciadavant l'ambientdo de l'Esperit Santen el governen la feina i en la Creuforça, fermesafortalesa en la fefortalesa i esperançala força de l'amorla Verge Maria, fortalesa del cristiàlluita ascèticamagnanimitatpaciència, serenitatpoder de Déu, filiació divina
Fracassos
Fraternitatcaritatcorrecció fraternadelicadesa en el tractefalsa fraternitatfraternitat i alegriafraternitat universalmanament noumanifestacionsserveiunitat
Frivolitatremeis
G
Generositata la Creuamb Déuen el matrimonien el servei dels altresen els mitjans materialsen l'apostolaten l'entregaen la lluita ascèticagenerositat i llibertatgenerositat i pobresai famíliaresposta a la vocació
Glòria de Déuen la Santa Missai llibertat de l'home
Gola
Gosadiaen l'apostolatper complir la Voluntat de Déuvalentia
Governcaracterístiques del bon governdesgovern, tiraniavirtuts del governant
Gràciaacció de la gràciacorrespondència a la gràciaels Sagraments de la gràcia de DéuMaria, Mitjancera de la gràcia
Gràcia divinacorrespondència a la gràcianaturalesa i efectes
Guarda dels sentitsrecolliment
H
Hedonisme
Heroismeen la lluita per la santedat
Hipocresiaamb Déufustigada a l'Evangelijustícia i caritatsinceritat de vida
Històriael cristià davant la història humanasentit de la història
Honradesabonhomia
Humilitatconeixement de Déu i coneixement de si mateixdeïficació bonaexemple i ensenyança de Jesucristfruitshumilitat col·lectivahumilitat de la Vergehumilitat en les febleseshumilitat i caritathumilitat i flaqueseshumilitat i oblit d'un mateixi dignitat humanai esperançainstruments en les mans de Déula figura del rucla humilitat del Senyorla humilitat i la vocació cristianallibertat i lliuramentnaturalesa i necessitatpoder de Déu i feblesa humanarectitud d'intenciósacrifici i servei als altressupèrbiavalor de les humiliacionsveritat i sinceritatvirtut fonamental de la vida cristiana
I
Ideals
Imaginació
Imaginacions vanes
Incomprensió
Indecisiófe i decisió
Indústries humanes
Infància espiritualfermesa i maduresafiliació divina i abandonamenthumilitat i abandonamentpietat de nenpietat filial en les feblesessenzillesa en l'oraciósenzillesa i audàciavida d'infància
Infern
Injustícia
Instituts seculars
Instruments de Déu
Integrisme
Intransigència santa
Ira
J
Jaculatòriesadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDomine, adiuva incredulitatem meam!Dominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ure igne Sancti Spiritus!ut omnes unum sint!ut videam!
Jerarquia eclesiàsticacomunió jeràrquica i llibertat dels cristiansdret d'associació dels sacerdotsfidelitatMagisteri de l'Esglésiamissió del laïcat en l'Esglésiaobediència i llibertat
JesucristAscensióBon PastorCor de CristCor Sacratíssim de JesúsCreu i ResurreccióCrist al cim de les activitats humanesCrist que passa i cridaCrist Reiel cristià, un altre Cristel seu amor a la llibertatel seu senyoriu i llibertatEncarnacióensenyancesesperança i fortalesa de l'homeexemple d'humilitat i de serveiexemple d'oracióexemple de caritatexemple de filiació divinaexemple de penitènciaexemple de pobresaexemple de prudència i fortalesaexemple de santa puresaexemple de treballGlorificacióHumanitat de JesucristHumanitat Santíssima del Senyori santificació del treballidentificació amb CristJesucrist allibera l'homeJesucrist present en l’Eucaristial’obra de Jesucristla seva crida a la santedat i a l'apostolatla seva Encarnació i vida correntla seva Humanitat Santíssimala Verge, Mare de Crist i camí vers Ellles Nafres de Cristllar de Natzaretmiraclesmodel i camínativitat i vida ocultaPassió i mortPassió i mortperfecte DéuRedemptor i Summe SacerdotResurrecció de Cristseguir-lo enmig del mónset d'ànimestracte amb el Senyortracte del Senyor amb els seus deixeblesVida de Jesúsvida ocultavida pública
Joventutamor humàesperançaideal de serveijoventut d'esperitllibertat i responsabilitatrelació amb els paresvida de pietat
Judici
Justíciaa cadascú el que sigui seuamor i respecte a la llibertatbé comúels drets de Déuesperit de pobresajustícia en el mónjustícia en el treballjustícia i caritatjustícia i fraternitatjustícia i misericòrdia divinajustícia i veritatjustícia socialla virtut humana de la justíciarespecte a la dignitat de la personaserveitreball i servei
L
Laboriositataprofitament del tempsdiligènciaexigència i rendiment en el treball
Laïcismelleis anticristianespersecució de l'Església
Laicsapostolat específicexercici laïcal de les virtutslaics i sacerdotsllibertatllur missió en l'Església i en el mónmentalitat laïcalreligiosossantificació del treballvocació cristiana
Lectura espiritual
Lectures
LitúrgiaSanta Missatemps d'Adventtemps de Nadal
Litúrgia de la Santa Missa
Llarcamí de santedatcaritat, autoritat, llibertatel treball de la dona a la llaresperit de pobresa i de serveipietat familiarrelacions entre pares i fills
Lleillei civilllei divinalleis anticristianes
Llei moralla llibertat de les consciències
Lleialtata l'Esglésiaa la pròpia vocaciódeslleialtaten la conducta cristianafidelitatperseverança
Llibertatamor a la llibertatamor i defensacor lliuredel laïcat en l'Esglésiadels sacerdotsElegir i decidir-se per Déuen l'apostolaten l'ensenyament i educacióen la formació dels fillsen la vida espiritualen les qüestions terrenalsen qüestions temporalsfalsa llibertati caritatla llibertat que Crist ha guanyatllibertat de les consciènciesllibertat en coses opinablesllibertat i entregallibertat i obediènciallibertat personalllibertat religiosallibertat responsablerespecte a la llibertatsentit de la llibertatveritat i justícia
Lliuramentanant amb Cristcorrespondènciade l'honradedicació a Déudel cordel tempsdels llaços de sangdescobriment de la vocacióesperit de serveifruits de l’entregagenerositati llibertatjustícia i caritatl'exemple de la Mare de Déullibertat i entregaresposta a la vocaciósinceritat i fidelitat
Lluita ascèticaa la vida ordinàriaalegre i esportivacomençar i recomençarconstant i fortacreixement en la caritatCreu i penitènciaesperançafont d’alegriaheroismehumilla Mare de Déu ajuda en la lluitanecessitat de la santa puresanecessitat i objectiusper Amorpietat filial en les feblesespla de vidasinceritat de vida i llibertat
M
Maduresacriteride la donadel sacerdotformació del joventllibertat i responsabilitat
Maduresa humana i sobrenaturalfrivolitat
Magisteri de l'Església
Magnanimitatambicions nobles
Malaltiai la Creu
Mandradiligènciaen el treballen la vida interiorfalses esperancesminuts heroicsperesa en la lluita ascètica
Mansuetud
Mare de Déuajuda per a lluitaralegriacorredemptoradevoció a la Mare de Déudevocions marianesel Cor Dolcíssim de MariaEsperançala Mare de Déu i l'Esglésiallibertat del seu lliuramentMare de DéuMare de l'EsglésiaMare del Bell AmorMare dels homesmestra d'esperançamestra d'humilitat i de virtuts humanesmestra d'oraciómestra d’oració i d’apostolatmestra de caritat i de justíciamestra de femestra de l'aprofitament del tempsmodel i camíperfeccions i privilegisSant Rosarisanta puresasantedat de Mariasantedat i virtutstractar amb la Vergevida de Mariavida i prerrogatives
Marxisme
Materialisme
Materialisme cristià
Matrimoniamor conjugaldeures familiarsdignitateducació dels fillsfamíliafidelitatfills i control de la natalitatfinalitatformació matrimonialindissolubilitatmatrimoni sense fillspietat familiarprometatgerelacions amb els fillsvocació divina, camí de santedat
Mediocritatcomoditattebiesa
Miracles
Misericòrdia
Misericòrdia divinai feblesa humana
Misèries
Missaamor a la Missacelebració de la Missacentre i arrel de la vida interiorcomunió eucarísticaCorredempcióla litúrgia de la Santa Missala Santa Missa i el misteri de la Trinitatpietat del sacerdotrenovació del Calvari
Mística del tant de bo
Mitjansmitjans econòmics i materialsmitjans sobrenaturals
Modes
Móna la terra i al Cel alhoraamor al mónapostolat enmig del móncaritat, unitatciutadà cristiàcontemplatius enmig del móncrisi del món actualCrist al cim de les activitats humanesel ferment i la massael Regne de Déu en el mónesperança i eternitatferment cristiàjustícial’obra de Crist s’està realitzant en la històriala història humanallibertat dels cristiansmaterialisme cristiàmissió cristiana en l'Església i en el mónper mitjà del treballresponsabilitat del cristiàsalvació del mónsantedat de la famíliasantedat enmig del mónsantificació del mónsantificació del treball humàsembra de caritat en el mónvocació professional, part de la vocació cristiana
Moral cristiana
Mortés Vidaesperançala vida a la llum de la mortpensament de la mortpreparaciósense por de la mort
Mortificacióamor a la Creuel seu sentit profundels tres caminsen el treballexercicis de penitènciamortificació corporalmortificació en la vida correntmortificació interiormortificacions habitualsnaturalesa i necessitatsacrificisacrifici per Amor
N
Nacionalisme
Nadal
Naturalitatdiscrecióen el despreniment i en la mortificacióen l'apostolaten la vida cristianai eficàcianaturalitat de Jesucristsenzillesa
Normes de pietat
O
Obediènciacaracterístiquesdisciplinaeficàciaen l'apostolatfe operativainstruments de Déunaturalesa i necessitatobediència i llibertat personalobediència i lliuramentsenyoria de l’obediència
Oferiment d’obresoferiment del treball
Omissions
Opinió públicaamor i respecte a la llibertaten l’Església
Optimisme"omnia in bonum"alegriaconfiança en Déuen la lluitaen la lluita interior i en l'apostolatfe, esperançamoral de victòriano tenir por de res ni de ningúoptimisme cristiàoptimisme i esperançasentit positiu en el govern
Opus Deiapostolats corporatiuscaràcter laïcalcaràcter sobrenaturalcaràcter universalcaritat amb tothomCreu i alegriaesperit i naturalesafi i mitjans sobrenaturalsfiliació divinaformacióhistòriallibertatllibertat i responsabilitat personalsmembresorganització i governpobresa i confiança en Déusantedat en la vida ordinàriasantificació del treballuniversalitat
Oracióacció de l'Esperit Santamb senzillesaapostolatcaracterístiquescom fer oraciócontemplació de la vida de Cristcontínuadocilitat amb l’Esperit Santel sacerdot, home d'oracióendinsar-se en els passatges de l'Evangeliexemple de Jesucristi apostolatMaria, Mestra d'oraciónecessitatnormes de pietatoració confiadaoració de peticióoració en la famíliaoració i treballoració mentaloració vocaloracions vocalsoratoriparlar amb Déuperseverantpietatprimers cristianssense anonimatun mitjà per a l'apostolatvida d’oracióviva i operativa
Ordre
P
Paciènciaen la tasca d'ànimesimpaciència santaserenitat
Paraula de Déu
Pasqua de Resurrecció
Passar ocultapostolatde la Mare de Déuvida de Jesucrist
Paternitat responsablefamília nombrosa
Patriotisme
Pauen la vida sobrenaturalen les dificultatsfruit de l'abandonamentfruit de l’entregafruit de la lluitala pau de Cristllibertat i esperançapau interiorsembra de la pauserenitat
Pecatdetestació del pecatdeute amb Déu, Confessiódolor, reparacióefectesel mal en el mónesclavatge del pecathumilitat i oracióhumilitat, confiançal'ajuda de la Mare de Déula supèrbia, arrel de tots els pecatslluita ascèticalluita contra el pecatpecat originalpecat venialpecats d'omissiópenedimentpenitènciaperdó
PenedimentConfessiócontricióconversiódolor d’AmorMare de Déu
Penitènciaconversiódesgreugeesperit de penitènciala Mare de Déu al peu de la Creumortificació, penitènciespenedimentpenediment, expiacióvirtut de la penitència
Pentecosta
Perdó
Periodismeamor i respecte a la llibertat
Perseverançacomençar i recomençardarreres pedres, darrera batallaen el pla de vidaen l'apostolaten l'oracióen la lluitaen la santedaten la tasca començadaen la vida interioren la vocacióesforçesperançafidelitatlleialtatMare de Déumitjans per perseverarper amorperseverança finalpropòsitssinceritat, fidelitat
Persona humana
Personalitat
Pessimisme
Pietatagradar a Déuamor a l'Esglésiaamor a la tradicióconfiança filial en les feblesesdo de l'Esperit Santen el pla de vidafonament de tota l'activitatimatges sagradesjustícia amb Déunormes de pietatpietat doctrinalpietat eucarísticapietat i filiació divinapietat litúrgicapietat marianasenzillesa en l'oraciósinceritat de vidaunitat de vidavida de pietat
Pla de Vidaexercicis de penitèncianormes de pietat
Pluralismeamor a la llibertatconvivència, respecte a la llibertat
Poble de Déul’Església present en tots els cristians
Pobresaconfiança en Déudesprenimentesperit de pobresaexemple de Cristi mitjans humans en l'apostolatresponsabilitat i generositat
Políticala dona en la vida públicallibertatpolítica i ministeri sacerdotalservei
Posada al dia
Presència de Déucom a fills de Déucontemplatius enmig del mónen el treballen la vida correntindústries humanesno estem solspla de vida
Primers cristians
Progrésel treball i el progrés de la humanitat
Propaganda
Propòsitshan de ser concrets
Proselitismeapòstol d’apòstolsmitjans sobrenaturals
Proselitisme cristiàportar d'altres a Crist
Providència divina
Prudènciaaplicació dels mitjans eficaçosdecisió i fortalesaen el governen jutjaren les lecturesfalsa prudèncianecessitatprudència de la carnprudència i consellprudència i maduresasaviesa de corsense ser cautelosos ni desconfiats
Puresaafirmació joiosadignitat humanaexemple de Jesucristllibertat per a l'amorlliurament del corlluita esportivamitjanssinceritat
Purgatori
Purificacióde les intencionsdel cor
Q
Quaresma
R
Realismeexperiènciai vida interior
Rebel·liai llibertat
Recolliment
Rectitud d’intencióamor a la veritat i a la llibertatbuscar la glòria de Déuen el governen el treballen l'apostolatfer-ho tot per Amorl'alegria de rectificarrectificar els judicissinceritat de vidaveracitat
Redempciócaritatcorredempció amb CristCrist al cim de les activitats humanesCrist allibera l'homefruits de la RedempcióJesucrist RedemptorMaria, Mitjancerasalvació del mónsalvació dels homessantificació del mónvoluntat salvífica universal
Regne de Déuexpandiment del Regne de Déu
Religiososamor als religiososreligiosos i laics
Reparaciópenitència
Respecte a la personai a la seva llibertat
Respectes humansaudàciaen l'entregaen la tasca apostòlicaper practicar la fe
Responsabilitatdel cristiàen la pròpia santedaten la santedat dels altresen la tasca apostòlicaen la tasca de governfalta de responsabilitatformaciórendimentresponsabilitat davant Déuresponsabilitat en la feinaResponsabilitat i llibertatsentit de responsabilitat
Rosari
Ruquet
S
Sacerdocicaracterístiques de la vocació sacerdotalministeri sacerdotalresar pels sacerdotssacerdoci dels fidelsSagrament de l’Ordevida dels sacerdotsvocacions al sacerdoci
Sacerdotscomunió jeràrquica i llibertatdirecció espiritualdret d'associacióllibertat dels laicsmissió del sacerdotpredicaciósantedat, unitat de vida
Sacrificiabnegacióacceptació joiosa de la Creuamor a la Creucaritaten el treballper Amor
Sagrada Família
Sagrament
Sagraments
Sant Josepdevoció a Sant JosepMestre de vida interiortracte de Sant Josep amb el Senyor
Sant Pareamor i veneraciófidelitatunió amb el Sant Pare
Santcristdevoció a les Ferides de Crist
Santedatacció de l’Esperit Santamistat i identificació amb Jesucristamor de Déu, caritatapostolat i salvació del móncaracterístiquescomençar i recomençarcompanyia dels àngels i ajuda de la Mare de Déucondició d'eficàciacreixement en la caritatcrida universaldesigs de santedaten el matrimonien la vida corrententregafiliació divinai llibertatla santedat i les coses petitesla santedat, obra de Déulluita interiormeta assequible, heroismemitjans per adquirir-lanecessitat de la santa puresaoracióper mitjà del treballper un pla inclinatpoder de Déu i feblesa humanasantedat en la vida ordinàriasantedat enmig del mónsantedat i llibertatsantedat i lluita ascèticasantedat personalTrinitat Santíssima, acció de l’Esperit Santtrobament amb la Creuvirtuts i vida sobrenatural
Santsexemple en llur feblesaSant Agustí
Saviesado de l’Esperit SantFei la Verge
Sectarisme
Secularitatamor al món
Senydo de l'Esperit Santdoctrina
Senyoriudesprenimentfiliació divina i servei
Senzillesaen l’oració i en l’apostolaten les feblesesfalta de senzillesafiliació divinanaturalitatsinceritat
Serenitatfruit de l'abandonamentpaciènciapau interior
Serveia l'Esglésiaa la societatacceptació joiosa de la Creuen la tasca d'ensenyançaesperit de serveihumilitat i caritathumilitat i lluitaimitar l'exemple de Jesúsjustícia i caritatmagnanimitatoblit d'un mateixper mitjà del treballservei i llibertatservir a Déuservir amb alegria
Silencidiscrecióen les contradiccionsi caritat
Sinceritatamb un mateixen la direcció espiritualsinceritat de vida
Sinceritat de vidaunitat de vida
Sobrietat
Societat civilconvivència, comprensiócristianitzar la societatdescristianitzaciódonar sentit cristiàparticipació en la vida pública
Soledat
Solidaritaten el treballfraternitat i unitati esperit de pobresallibertat
Supèrbiaconeixement de Déu i coneixement de si mateixdespreniment de si mateix i llibertatDéu resisteix els superbiososegoismelluita contra la supèrbiamanifestacionsnecessitat de Déunecessitat de l’oraciónecessitat de la sinceritatsupèrbia i humilitatsusceptibilitat i imaginacions vanesvanitat
T
Tebiesaconformismela Creu de Cristlluita ascèticamediocritat i comoditatremeis
Temor de Déudetestació del pecatdo de l’Esperit Sant
Temprança
Tempsaprofitament del tempsredempció del tempssantedat i apostolat
Temptacionscontra la vocaciólluitar, no dialogarremeis
Teologia
Testimoniatgeapostolat de l'exempleconducta cristianad'alegria
Totalitarisme
Transigència-Intransigència
Treballamor i exigència en el treballapostolat, corredempcióaprofitament del tempscompetència professional, serveiconversió el treball en oracióCrist posat al cim de totes es activitats humanesCrist posat al cim de totes es activitats humanesdignitat del treballdignitat en el treballexemplaritatexemple de Jesucristfeina ben fetai esperit de pobresainstrument d'apostolatjustícia i caritatmitjà de santificació personalnaturalesa i necessitatobra de Déuparticipació en l’obra creadoraperfecció humanaperfecció humana i rectitud d'intenciópresència de Déurectitud d’intenciórendimentsantificació del mónsantificació del treballsantificació del treballsantificar-se amb el treballtreball de la donatreball i apostolattreball i llibertatvalor personal i socialvirtuts en el treballvocació professional
Tribulacióajuda i consol de la Vergeamor a la Creuaprofitar-ne el valorcontradiccionsdificultatsfe i esperança
Trinitat Santíssimai la Verge Mariainhabitació en l’ànimala Santíssima Trinitat i la Santa Missatracte amb la Santíssima Trinitat
Tristesa
U
Unció dels malalts
UnitatComunió dels SantsEucaristiafamiliarfraternitatunitat i llibertat
Unitat de vidacontemplatius enmig del mónmaterialisme cristiàoració vivaoració, treball i apostolatpietatpla de vidarectitud d’intenciósantedat, treball i apostolatsinceritat de vidaunitat de vida sacerdotalvida interior
Universalitatcaritat universaluniversalitat en l'apostolat
Universitatamor a la veritatllibertat i convivènciaservei a la societatUniversitat de Navarra
V
Valentiaaudàciaen l'apostolaten la defensa de la veritatpor
Vanitatvanaglòria
Veracitatadoctrinaratemptats contra la veritatdefensar la veritatdifondre la veritatfidelitat i amor a la veritatjustícia i llibertatprudènciarespecte a la veritatveritat i caritat
Veritat
Vida cristianacrida universal a la santedaten la vida ordinàriaenmig del mónferment cristià, apostolatmaterialisme cristiàpietat, vida interiorvida cristiana i llibertat
Vida eternaànsies de felicitatesperança del Cel
Vida humana
Vida interioracció de la gràciaànimes d'Eucaristiaaridesescaracterístiquesdificultats en la vida interiorfonament de l'apostolatha de manifestar-se amb obresMaria i la vida interiornecessitatno és qüestió de sentimentsoració, presencia de DéuperseverançaSant Josep, Mestre de vida interiorsantedat i virtutstracte amb Déutracte amb Jesucristtracte amb la Mare de Déu i els Sants
Vida ordinàriaamb l’esguard cap al celamb naturalitat, sense cridar l'atencióamor als altres i convivènciaapostolatapostolat en el propi ambientaprofitament del tempscamí de santedatcorrespondència a la gràciacoses petitesCrist en la vida de l’homedrets i obligacionsfiliació divina i oració vival'exemple de Jesucristla santedat i les coses petitesla Verge i la santedat en la vida correntllibertat i santedatmortificaciópresència de Déu operativasantedat en la vida ordinàriasentit d’eternitattreballunitat de vida cristianaunitat de vida i lluitavalors humansvocació de cristians correntsvocació professional i vocació divina
Vida sobrenaturalacció de l’Esperit Santacció de la gràciaalegria sobrenaturalamistat i identificació amb Jesucristamor a la Creuapostolatcentrada en l’Eucaristiacoherència de vida i heroismecomençar i recomençarcontemplatius enmig del mónconversió del treball en oraciócreixement en la caritatdesenvolupada en els Sagramentsfe viva i operativafiliació divinafonamentada en la humilitatfonamentada en la mortificaciófonamentada en la presència de Déula Mare de Déula Mare de Déu i la vida interiorla Mare de Déu i Sant Joseplluita interiormortificaciónecessitat de la santa puresaobscuritat en la vida interiorparticipació de la vida divinapla de vidapresència de Déurecollimentsagramentssantedat personalsantificació del treballtracte amb l'Esperit Santtreballunió amb Cristunitat de vidavibració apostòlicavida d’Amorvida d’oracióvida de treballvida interiorvida interior i apostolatvida sobrenatural fonamentada en la filiació divinavirtuts i donsvisió sobrenaturalviure en Crist
Virtutsexercici diari i heroicfonament de les sobrenaturalshumanesJesucrist, Modella Verge Maria, Mestra de virtutssobrenaturals i humanesvirtuts humanesvirtuts teologals
Virtuts humanesalegriacomprensióen l’apostolatfonament de les sobrenaturalsfortalesagenerositatlleialtatnaturalitatperseverançaresponsabilitatsenzillesasinceritatveracitat
Virtuts teologals
Visió sobrenaturaldavant la mortdavant les contradiccionsdóna pauen l'apostolaten la vida interioren les contradiccionsfesentit sobrenaturalvisió humana
Vocaciócrida divinadonació de si mateixfidelitat a la vocaciónaturalesa i característiquesobstacles i temptacionsresposta a la vocacióvocació i alegriavocació i famíliavocació i lluita ascètica
Vocació cristianaamb l’esguard cap al Celamor a la Creuamor i fidelitat a l'Esglésiaapostolatconvivència, caritatcorredemptorscorrespondènciacrida a la santedatdescobriment de la vocaciódeure de resardeures socialsel Bon Pastorel cristià, un altre Cristelecció divinaels tres caminsesperit de serveiexercici de virtutsllibertatmanament noumitjans per a perseverarprimera conversióresposta i donació lliuresal i llumsantificació del mónsantificació del treballseguiment de Jesucristsembradors de pautestimoni cristiàtrobament amb la Creu de Cristunitat de vidavida sobrenaturalviure com a cristiansvocació apostòlicavocació baptismal
Vocació professionalvocació professional, part important de la vocació divina
Voluntatamor, caritatfortalesalluitaresponsable davant Déuvoluntarietat actual
Voluntat de Déuabandonamentamor, identificaciócorrespondènciaexemple de la Mare de Déufidelitatla Verge fidellluita per complir-laobediènciaprudència i llibertatsantedat i apostolatservei alegre