15

Ez utzi zure lana biharko.

Puntu hau beste hizkuntza batean