4

Ez esan: «Horrelakoa da nire izaera…, nire nortasunaren gauzak dira». Zure nortasunik ezaren gauzak dira: Gizon izan zaitez —«esto vir».

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean