515

Gero eta indar gutxiago duzula? —Zergatik ez diozu zure Amari esaten: «consolatrix afflictorum, auxilium christianorum…, Spes nostra, Regina apostolorum»?

Puntu hau beste hizkuntza batean