Zorigaitza

Zorigaitza → Ama Birjinaren laguntza eta kontsolamendua
Zorigaitza → bere balioa aprobetxatzea
Zorigaitza → eragozpenak
Zorigaitza → Gurutzearekiko maitasuna
Zorigaitza → sinismen eta itxaropen
Zorigaitza → ustekabeak