546

Seme: zein ederki bizi izan zenuen Santuen Elkartasuna honela idazten zenidanean: «atzo nigatik otoitz egiten zenuela “sentitu” nuen»!

Puntu hau beste hizkuntza batean