547

Naturaz gaindiko ondasunen «komunikazio» hori ongi ezagutzen duen beste batek, honela esaten dit: «eskutitzak on handia egin dit: ezagun da denen otoitzez igurtzita datorrela!… eta nik benetako premia dut nigatik otoitz egin dezaten».

Puntu hau beste hizkuntza batean