707

Ez zaitez larritu, grazi bizitzaren gauza zoragarriak gogartzean, gizon zaharraren beste ahotsa —barne-barnean, leunkiro— entzuten baduzu.

«Heriotz gorputza» da, bere eskubide galduen bila deika dabilena… Nahikoa duzu grazia: zintzo izan zaitez eta garaile irtengo zara.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean