719

Ez inoiz etsi. Lazaro hila eta usteldua zegoen: «jam foetet, quatriduanus est enim» —Kiratsa dario, lau egun baitaramatza lurperatua, esaten dio Martak Jesusi.

Jaungoikoaren goiargia entzun eta jarraitzen badiozu— «Lazare, veni foras!» —Lazaro, zatoz kanpora!—, Bizitzara itzuliko zara.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean