Jaierak

Deabruarengandik bezala ihes egin dezagun «ohikeriatik». —Egiazko jainkozaletasunaren hilobia den amildegi horretan ez erortzeko, bide bikainena etengabe Jaungoikoaren aurrean bizitzea da.

Jaiera berezi gutxi, baina iraunkorrak, izan itzazu.

Ez ahaztu haurtzaroko otoitzak, agian amaren ahotik ikasiak. —Esan itzazu egunero xaloki, orduan bezala.

Ez utzi Aldareko Jesusi Ikustaldia. —Ohi duzun ahozko otoitzaren ondoren, benetan Sagrarioan dagoen Jesusi konta iezazkiozu eguneko arazoak. —Eta zure kristau bizitzarako argi eta adore izango dituzu.

Benetan maitagarria da gure Jaungoikoaren Gizatasun Santua! —Zure Jaunaren eskubiko eskuaren Zauri guztiz santuan «sartu» zinen, eta galdetu zenidan: «Kristoren Zauri batek garbitu, sendatu, baretu, sendotu, eta piztu eta maitemintzen badu, zer ez ote dute egingo bostak, Gurutzean irekiak?».

Gurutze Bidea. —Hori bai dela jaiera sendo eta mamitsua! Nahi nuke, ostiraletan, Jaunaren Nekaldi eta Heriotzaren hamalau puntu horiek begiratzera ohituko bazina. —Zinez esaten dizut aste osorako indarra aterako duzula.

Eguberriko jaiera. —Jaiotzaren kortxozko mendiak antolatzen eta buztinezko irudi xumeak Estalpearen inguruan jartzen ikusten zaitudanean ez dut irribarrerik egiten. —Inoiz ez zaitut hain gizon ikusi, orain, haur bat dirudizun une honetan baino.

Errosario Santua arma ahaltsua da. Erabil ezazu uste osoz eta ondorenaz harrituta geldituko zara.

San Jose, Kristoren Aita, zure Aita eta Jauna ere bada. —Berarengana jo ezazu.

San Jose, Gure Aita eta Jauna, barne-bizitzaren Maisu da. —Jar zaitez haren babespean eta haren indarraren eragina nabarituko duzu.

Santa Teresak, bere bizitzaren liburuan hauxe dio San Joseri buruz: «Otoitzean erakutsiko dion maisurik aurkitzen ez duenak, har dezala Santu dohatsu hau maisutzat, eta ez da bidetik okertuko». —Aholku hau esperientzia handiko arima batengandik dator. Jarrai zakizkio.

Konfiantza izan ezazu zure Aingeru Zaindariarekin. —Adiskide mina bezala trata ezazu —hori da eta—: eta berak eguneroko arazo arruntetan makina bat zerbitzu egingo dizkizu.

Zuregana ezazu zure apostolutzara erakarri nahi duzun horren Aingeru Zaindaria. —«Lankide» apartekoa da beti.

Zure Aingerua eta lagun hurkoen Zaindariak gogoan bazenitu, hizketaldian lerratzen diren tontakeria asko moztuko zenituzke.

Harrituta geratzen zara zure AingeruZaindariak zerbitzu nabariak egin dizkizulako. —Eta ez zenuke harritu behar: horretarako jarri baitzuen Jaungoikoak zure ondoan.

Bizi giro horretan badagoela okertzeko abagune nahiko? —Bai. Baina, ez ote dago ere Zaindaririk?

Tentaldiaren orduan, zure Zaindariarengana jo ezazu, eta berak babestuko zaitu deabruaren aurka, eta goiargi santuak ekarriko dizkizu.

Pozik beteko zuten beren lana Aingeru Zaindari Santuek hau esaten zien arima haren alde: «Aingeru Zaindariak, Kantarik Ederrenako Emazteak bezala dei egiten dizuet nik, “ut nuntietis ei quia amore langueo” —Maitasunez hil zorian nagoela Berari esan diezaiozuen».

Badakit poz handia ematen dizudala, gure Sagrarioetako Aingeru Zaindari Santuei egindako otoitz hau kopiatuz:

Aingeruzko Espirituak, zuek zaintzen dituzue gure Sagrarioak, non gordeta dagoen Eukaristia Santuko bitxi gurgarria, babestu ezazue profanazioetatik eta gorde ezazue gure maitasunarentzat.

«Apostoluen Eginetako» iturri gardenean edan ezazu: XII. kapituluan, Pedro, Aingeruen bitartez kartzelatik libratuta, Markosen amaren etxera abiatzen da. —Ez diote neskametxoari sinetsi nahi, Pedro atarian dagoela esaten duenean. «Angelus ejus est!» —Haren Aingerua izango da! zioten.

—Begira zein uste oneko harremanak zituzten lehenengo kristauek Aingeru Zaindariekin.

—Eta zuk?

Purgatorioko arima bedeinkatuak. —Karitatez, zuzentasunez, baita barka daitekeen zeurekoikeriaz ere bai —horrenbeste ahal dezakete Jaungoikoaren aurrean!— kontuan har itzazu zure buru ukamenetan eta zure otoitzean.

Aipatzen dituzunean, honela esan ahal dezazula: «Nire adiskide onak, Purgatorioko arimak…».

Zergatik gomendatzen dizudan beti,hain lehiatsu, ur bedeinkatua eguneroerabiltzea, galdetzen didazu. —Arrazoi asko ditut emateko. Nahikoa izango duzu, ziur aski,Avilako Teresaren hau: «Ur bedeinkatuarengandik, beste edozein gauzarengandik baino gehiago ihes egiten dute deabruek, berriz ez itzultzeko».

Eskerrak, ene Jaungoiko, nire bihotzean ipini duzun Aita Santuaganako maitasunagatik.

Nork esan dizu, ez dela gizonezkoena bederatziurrenak egitea? —Jaiera horiek gizontsuak izango dira, gizon batek…, otoitz eta penitentzi espirituz eginez gero.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Eskritura Santuaren erreferentziak
Kapitulu hau beste hizkuntza batean