Penitentzia

Bedeinkatua izan bedi mina. —Maitatua izan bedi mina. —Santutua izan bedi mina… Aintzatua izan bedi mina!

Apostoluak, nahigabearen ikasgaia onuraz jarraitzeko programa osoa azaltzen digu: «spe gaudentes» —itxaropenean, alai—, «in tribulatione patientes» —nahigabean, eramankor—, «orationi instantes» —otoitzean, iraunkor.

Ordaina: Hauxe da Bizitzara daraman bidezidorra.

Lurpera itzazu penitentziaren bidez zure zabarkeria, irain eta bekatuak, zure apaltasunak egindako zulo sakonean. —Horrela lurperatzen ditu nekazariak fruitu ustelak, arba iharrak eta orbela sortu dituen arbolaren ondoan. —Eta, antzu, hobeto esana, kaltegarri zena, ugaritasun berri baten bultzagarri bihurtzen da.

Ikas ezazu erorialdietatik indarra ateratzen: heriotzatik, bizitza.

Zuk ikusten duzun Kristo hori, ez da Jesus. —Zure begi lausoek izan dezaketen irudi tristea izango da, gehienez… —Garbi zaitez. Argitu itzazu zure begiak apaltasun eta penitentziaren bidez. Gero… ez zaizu Maitasunaren argi garbirik faltako. Eta ikusmen ezin hobea izango da zurea. Zure irudia Berarena izango da benetan: Bera!

Jesusek Aitaren Nahia betetzearren jasaten du… Eta zuk ere, JaungoikoarenNahi Santua bete nahi duzunez, Maisuaren pausoei jarraituz, kexatu al zintezke, nekea aurkitzen baduzu bidelagun?

Esaiozu zure gorputzari: nahiago dut esklabo bat eduki, zurea izan baino.

A zer beldurra dion jendeak ordainari! Munduaren aurrean itxura ona egiteagatik egiten dutena, asmoa zuzenduz, Jaungoikoagatik egingo balute…, bai santu liratekeela zenbait gizon eta emakume!

Negar egiten duzu? —Ez izan lotsarik. Negar egizu: bai, gizonek ere negar egiten baitute, zuk bezala, bakardadean eta Jaungoikoaren aurrean. —Gauez, dio David Erregeak, nire ohea malkoz bustiko dut.

Malko bizi, gizontsu horien bidez, zure iragana garbi zenezake eta oraingo bizitza naturaz gaindiko bihurtu.

Zoriontsu nahi zaitut lurrean. —Ezzara izango, ordea, nahigabeari beldurhori galtzen ez badiozu. «Bidean gabiltzan» bitartean zoriona nahigabean baitago, hain zuzen ere.

Zein gauza ederra den Bizitzagatik bizitza galtzea!

Neke horiek —gorputzekoak nahiz arimakoak— garbigarri eta merezimendu direla dakizunez gero, onets itzazu.

Ez al dizu aho txarrik uzten eskale batzuk limosna eskertu edo eskatzean opa ohi duten ongizate fisiologiko hori —«Jaungoikoak osasun dizula, anaia»?

Gure borondatez oparo ordainduz gero, Jesusek graziaz beteko gaitu Berak bidalitako ordain aukerak maita ditzagun.

Zure nahimenak eska diezaiela zentzuei ordainaren bidez, beste ahalmenek otoitzean ukatzen diotena.

Zein gutxi balio duen penitentziak etengabeko hildurarik gabe!

Penitentziari beldurra diozu?… Betiko Bizitza lortzen lagunduko dizun penitentziari. —Ez al duzu ikusten, ordea, nola jasaten dituzten gizakiek ebakuntza odoltsuen oinazeak, bizitza gaixo honi eustearren?

Zure etsairik handiena zeu zara.

Karitatez trata ezazu zure gorputza, baina ez etsai saltzailearekin erabiltzen den baino karitate handiagoz.

Zure gorputza zure etsaia dela, eta zure santutasunaren etsaia denez Jaungoikoaren Aintzarena ere dela jakinik, zergatik tratatzen duzu hain xamurki?

«Arratsalde on izan dezazuela» —esan ziguten, ohi den bezala—, eta arima oso jainkozale batek erantsi zuen: bai gurari motzak!

Zurekin, Jesus, zein gozoa den nekea eta zein argitsua ilunbea!

Minez zaude! —Begira, ba: «Berak» ez du Bihotza gurea baino txikiagoa. —Min al duzu? Komeni zaizu eta.

Barau estua Jaungoikoari oso atsegin zaion penitentzia da. —Baina denon artean, lasaitu egin dugu. Ez dio axola —alderantziz— zuk, zure Zuzendariaren oniritziarekin, maiz egiten baduzu.

Penitentziaren arrazoiak?: Irain ordaina, eskaera, esker ematea: aurreratzeko bidea…: zuregatik, niregatik, besteengatik, zure familiarengatik, zure herriarengatik, Elizarengatik… Eta baita beste mila arrazoi ere.

Ez egin zure Zuzendariak uzten dizun baino penitentzia gehiagorik.

Nola goresten dugun nekea, espiritu ekonomiaren barruan bere lekua (ordaina) ematen diogunean!

Eskritura Santuaren erreferentziak
Eskritura Santuaren erreferentziak
Eskritura Santuaren erreferentziak
Kapitulu hau beste hizkuntza batean