Jaunaren Igokundea

Maisua, orain, bere ikasleei irakasten ari zaie.

Buru-adimena argitu die, Eskriturak uler ditzaten. Eta bere bizi, mirari, nekaldi, heriotza eta pizkunde aintzatsuaren testigu bihurtzen ditu (Lk 24, 45 eta 48).

Gero Betanirantz daramatza eta, besoak jasorik, bedeinkatu egiten ditu. –Bitartean, haiengandik aldentzen eta zerura igotzen ari zaie (Lk 24, 50), hodei batek ezkutatu zuen arte (Eg I, 9).

Pedro eta gainerantzekoak, Jerusalenera datoz poz handiz, -cum gaudio magno- (Lk., 24, 52). –Bidezko deritzagu, noski, Zeruko Aingeru eta zoriontsu talde guztiek Kristoren Gizatasun Santua txalotu, goretsi eta ohore guztiz ospatzeari.

Baina zu eta ni umezurtz gaude. Biok goibelik, Mariarengana goaz poztasun bila.

Puntu hau beste hizkuntza batean