Andre Maria zeruetara jasoa

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! –Maria, gorputz eta arima, Jaungoikoak zeruetara jasoa izan da. Aingeruen poza!

Honela mintzo da Eliza. –Eta guk ere alaitasun osoz gogora ekarri nahi dugu Arrosario Santuaren hamarreko hau.

Loak hartu du Jaungoikoaren Ama. –Hamabi apostoluak ohearen ondoan daude. Matias, Judasen ordez.

Gu ere onartu gaituzte, eta Haren ondoan gaude.

Baina Jesusek, zeruan eduki nahi du bere Ama, gorputz eta arima. –Eta zerutar guztiak ospe harrigarriz prestatzen dira, Andre Mariari jai egitera. –Zuk eta nik, umetxoak izan, Ama Birjinaren mantu-ertz ederrari heltzen diogu zeruko jaialdia bertatik ikusterik ahal izateko.

Puntu hau beste hizkuntza batean