Jaunaren Bataioa Jordanen

Jesus Galileatik Jordanera etorri zen, Joanengana, honek bataia zezan […]. Eta mintzo hau etorri zen zerutik: -Hau da nire Semea, nire maitea; berau dut atsegin (Mt 3, 13.17).

Bataioan, Jaungoiko gure Aitak gure bizitzaz jabetu egin da, Kristorenean txertatu eta Espiritu Santua bidali digu.

Jaungoikoaren indar eta ahalmenak lurbira argitzen dute.

Mundua suak harraraziko dugu, lurrera ekartzera etorri zinen su garretan. Eta zure egiaren argiak, gure Jesus, adimenak argituko ditu azken gabeko egun batean.

Oraindik dar-dar egiten duen ahots biziz aldarrikatzen entzuten dizut, nire Errege: ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? –Eta –naizen osorik- nire zentzumen eta ahalmenez erantzuten dut: ecce ego: quia vocasti me!

Jaunak zure ariman zigilu ezabaezina ipini du, Bataioaren bitartez: Jaungoikoaren semea zara.

Haurra: ez al zara pizten guztiei Bera maitarazteko irrikan?

Iturriak: Igaro egiten den Kristo da, 128. z. Barru-oharrak, 1741. z. Sutegi, 264., 300. z.

Puntu hau beste hizkuntza batean