Jaungoikoaren Erregetzaren Iragarpena

-Bete da garaia, eta gainean duzue Jainkoaren Erregetza. Bihur zaitezte eta sinetsi berriona (Mc 1, 15).

Jende guztia berarengana zetorren eta irakasten hasi zitzaien. (Mc 2, 13)

Jesusek ontzi haiek ikusten ditu ur-bazterrean eta igo egiten da batera. Bai aise sartzen dela Jesus guretako bakoitzaren ontzian! Jaunarengana hurbiltzen zarenean, gogoan izan zuregandik oso gertu dagoela beti, zugan: regnum Dei intra vos est (Lc 17, 21). Zure bihotzean aurkituko duzu.

Kristo, lehenik eta behin, gure arimaren Errege behar du izan. Nigan Errege izan dadin bere grazia ugaria behar dut: horrela bakarrik nire azken taupada ere, nire azken arnasaldi ere, nire begirada arinena ere, nire hitz arruntena ere, nire sentipen oinarrizkoena ere, Kristo nire Erregeari hossana bat bihurtuko dira.

Duc in altum. –Itsasoan barna! –Baztertu, beldurti bihurtzen zaituen iluntasuna. Et laxate retia vestra in capturam –eta bota zuen sareak arrantzurako.

Uste on izan behar dugu Jaunaren hitz horietan: ontzian sartu, arraunei heldu, belak jaso eta Kristok ondare ematen digun munduko itsas horretara jo.

Et regni ejus non erit finis. –Haren Erregetzak ez du azkenik izango!

-Ez al dizu poza ematen horrelako erregealdiaren alde lan egiteak?

Iturriak: Aho predikuko oharrak, 1960-III-19; 1973-I-1. Igaro egiten den Kristo da, 181. z. Bidea, 792. z. Igaro egiten den Kristo da, 159. z. Bidea, 906. z.

Puntu hau beste hizkuntza batean