Gurutzea

Gurutzea → aintzarako bidea

Bidea

Gurutzea → atsekabe
Gurutzea → Gurutzea
Gurutzea → Gurutzearekiko maitasuna
Gurutzea → Gurutzearen gogoeta
Gurutzea → jainkozko eragin

Bidea

Gurutzea → kalumnia eta ulertezintasun
Gurutzea → Kristorekin Gurutzean egotea
Gurutzea → sakrifizioa eta nekaldia