Gaien aurkibidea

A
Adiskidetasunaadiskidetasun-apostolutzaJesukristoren adiskidetasuna
Agintaritza
Aingeru Zaindariak
Aingeruak
Aita SantuaAita Santuarekin elkartzealeialtasunamaitasuna eta benerazioa
Akatsak
Ama Birjina santuaAma Birjinarekiko debozioabizitza eta eskubideak
Anaitasunafintasuna tratuanmaitasunaserbitzua
Apaizgoaapaiz-bokazioaren ezaugarriakapaiz-ministerioaapaizen bizitzaapaizengandik otoitz egitea
Apaltasunaapaltasuna eta ahanzturaapaltasuna eta biguntasunakfruituakibaliabideak Jainkoaren eskuetanJainkoaren ezagutza eta norberaren ezagutzanaturaleza y necesidadumiliazioen balioa
Apostoluaadibideadiskidetasunapaltasunapostoluen apostoluaarimaren grina, zelo apostolikoaausardiabaliabide izanitxaropenjatortasunkristaua apostolua daKristorekin berreroslelanaren bidezmaitasuna, bizikidetzaotoitz- eta sakrifizio-arimasantifikatu santifikatzekosinismen
ApostoluakSan JuanSan PabloSan Pedro
Apostolutzaadibideko apostolutzaapostolautzaren batasunaapostolautzaren oinarriaapostolu grinabehar dituen bertuteakbokazio apostolikoadoktrinaren apostolutzaegiteko eraeraginkortasun apostolikoa, fruituakeragozpenak apostolautzaneskubidea eta betebeharraJainkoaren baliabide
Arima-haurtzaroaapaltasuna eta abandonuahaur-pietateahaurtzaroko bizitzaxalotasuna eta ausardia
Arima-zuzendaritzaapaiza, baliabideborrokatzeko laguntzaesanekotasun,, mendetasuneskakizuneskrupuluakEspiritu Santuaren obrazintzotasun
Arinkeriakonponbideak
Arrosarioa
Askatasunaaskatasun eta entregatzebizitza espiritualean
Asmo-zuzentasunaapostolautzandena maitasunez egiteaJainkoaren aintza bilatzea
Asmoakzehatzak izan behar dute
Astotxo
Atsedena
Atxikimendurik ezaadierazpenakgizakienaJesukristoren adibideaLurraren gauzena
Ausardia
Ausartasunaegiaren alde
B
Baikortasunabarne-borrokan eta apostolutzanezeren eta inoren beldur ez izateagaraipen moralakristau baikortasun
Bakardadea
Bakeabarruko pakea
Baliz-en mistika
Baretasuna
Barkamena
Barne-bizitzaapostolautzaren oinarribarne-bizitzako zailtasunakiraupenJainkoarekiko harremanMaría eta barne-bizitzaobrekin agertu behar duSan Jose, barne-bizitzaren maisu
Barnerapena
Batasuna
BekatuaAma Birjinaren laguntzaapaltasun, konfiantzabarkamenbekatu arinbekatua gaitzetsibekatuaren kontrako borrokapenitentzia
Berreroskideak
Bertuteakbertute teologikoakgizatiar
Betebeharrak eta eskubideakbetebeharra betetzeagizarte-betebeharrakospea errespetatzea
Betiko bizitzazeruaren itxaropenazorion-gosea
Bihotz-handitasunaanbizio nobleak
Bihotzabihotza edukitzeabihotza zaintzea
Bitartekoakbaliabide ekonomikoak eta materialaknaturaz gaindiko baliabideak
Biziera-plana
Bizitza arruntaapostolautzabetikotasun zentzuagraziarekiko korrespondentzianaturaltasunez, arreta erakarri gabesantutasunerako bidea
Bizitza-batasuna
Bokazioabokazioa eta borroka aszetikoabokazioarekiko erantzunabokazioarekiko leialtasunaizaera eta ezaugarriakjainkozko deia
Borondateaborrokaegungo borondatezkotasunasendotasun
Borroka aszetikoaalaia eta kirolekoaapalbeharra eta helburuakbizitza arrunteaniraunkor eta indartsua
Buru-ukamenabesteei emateaJainkoari emateamaitasunagatiko sakrifizioanorberaz ahaztu
D
DamuaAmabirjinakontrizioMaite-damu
DamutasunaMaitasun mina
Deabrua
Denbora aprobetxatzea
Dotrinadoktrina ona izateko beharra
Dotrina-heziketaapostolautzarentzatbeharrairizpide
E
EbanjelioaEbanjelio Santuaren irakurketaparabolak
Egizaletasunaegia defendatzeaegia eta maitasunaegia zabaltzea
Ekumenismoa
ElizabatasunElizarekiko leialtasuna eta maitasunaElizaren bizitzako zailtasunakmisioa
EntregatzeaAma Birjinaren adibideaaskatasuna eta entregabihotzekoaelkarrekikotasunentrgaren emaitzakeskuzabaltasunJainkoarekiko dedikazioazerbitzu-espiritua
Epelkeria
Eraginkortasuna
Erantzukizunabesteen santutasuneanlan apostolikoanlaneko erantzukizunasantutasunean bertan
Eroapena
Eroskundea
Errealismoabarneko bizitzaneskarmentua
Esanekotasunaapostolautzaneraginkortasunezaugarriakizaera eta beharra
Eskaintza
Eskandalua
Esker-emateakJainkoarekiko korrespondentziazergatiak
Eskrupuluak
Eskuzabaltasunabesteen zerbitzuanJainkoarekin
Espiritu kritikoa
Espiritu SantuaEspiritu Santuarekiko debozioajarduera arimanKontsolatzaile
Eukaristiabenetako presentziabizitza eukaristikoasakramentu gisa
Ezbaiafedea eta erabakia
Ezkontza
Ezkortasuna
Ezkutuan pasaAmabirjinaren bizitzaapostolautzaJesukristoren bizitza ezkutua
Eztitasun
F
Familia kristauafamiliak eta bokazioa
Familia Santua
G
Gaixotasun
Garbikundeaasmoenabihotzekoa
Garbitokiko arimak
Gardentasunalaguntza espiritualean
Gauza txikiakbarne bizitzanbere balioabere eraginkortasunaeta borroka aszetikoamaitasunagatiko handitzeasantutasuna eta gauza txikiak
Giroagiroan kristautasunez eragiteanaturaltasun
Giza eta naturaz gaindiko heldutasuna
Giza-begiramenaausardia
Giza-bizitza
Gizakia
Gizakiaren arima
Gizakiaren bertuteakapostolautzannaturaz gaindiko oinarriak
Gobernua
Gogo-azterketaapaltasun, zintzotasunazterketa bereziabeharraegiteko eragogo-azterketa
Gogo-irakurketa
GurutzeKristoren zaurirekiko debozioa
Gurutzeaaintzarako bideaatsekabeGurutzeaGurutzearekiko maitasunaGurutzearen gogoetajainkozko eraginkalumnia eta ulertezintasunKristorekin Gurutzean egoteasakrifizioa eta nekaldia
H
Handinahikeria
Handiusteaharrokeri
Harrokeriaadierazpenakharrokeriaren aurkako borroka
Hedonismoa
Heriotzahiltzeko beldurrik gabe
Hildurabarne hilduragorputzeko hildurahildura arruntaknatura eta beharra
Hirutasun Santuaariman bizitokieta Amabirjina
I
Idealak
Ikasketa
Infernua
Irakurketak
IraupenaahaleginAma Birjina santuaazken harriak, azken borrokaborrokanhasi eta berrabiaraziirauteko baliabideakitxaropenmaitasunagatikotoitzansantutasunaren bidean
Irizpidea
Isiltasunaeta maitasunkontraesanetanzuhurtasun
ItxaropenaAmabirjina, gure itxaropenaborroka fidagarriJesukristorengan itxaropenanahiz eta ahuldadeakzeruaren itxaropena
Izaeraarima-handitasunausartia, adorebaretasunduintasuneskuzabaltasunfintasuna tratuanheldutasuniraunkortasunizaeraren prestakuntzasendotasunxalotasun
J
JaierakAingeru zaindarieiAndre Mariaganako debozioakArrosario SantuaGurutzeariHirutasun Dohatsuari
Jainko seme-alabatasunabizitza espiritualaren oinarriitxaropena, konfiantzaJainkoaren seme-alaben otoitzaJainkoaren seme-alaben pozauztea, seme-alabatasun espirituala
Jainkoaren aintza
Jainkoaren BorondateaAmabirjinaren adibidebetetzeko borrokamaitasuna, identifikazioa
Jainkoaren errukitasuna
Jainkoaren graziagraziarekiko elkarrekikotasunnatura eta ondorioak
Jainkoaren maitasunaAmodiotik bizibesteak Jainkoagatik maitatzeabihotzarekingizonak Jainkoaren maitasunean pizteahilduraJainko haragituaren maitasunaJainkoa maitasuna daJainkoak gizakiei dien maitasunaJainkoaren maitasunarekiko elkarrekikotasunmaitasun-minaMaria, maitasun ederraren amaseme-alaben beldur
Jainkoaren presentziabizitza arruntanez gaude bakarrikgiza-baliabideakJainkoaren seme-alaba gisakontenplatiboak munduaren erdianlanean
Jainkoaren probidentzia
Jainkoaren tresnak
Jainkoarenganako beldurra
Jainkoari kultua
Jainkoaz gogoz jabetzea
Jakulatoriakadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ut omnes unum sint!
Jalekeria
Jarduera mundutarrakbertan egonKristo gailurrean jarri
Jarraibide grafikoakabenturazalealtzairuzko espoloiaaltzairuzko mazoa, azal barrubigunean bilduaapostolutza-lanaren makinaarotzaren zerrotea eta zirujauaren pintzakarranoak bezala hegan egiteaastotxobengala-argiakbi kandela piztuakbilutsik borrokatzera joanelektrizitate espiritualeko makinaelurrez estalitako landareakereilegari-aleagizonezkoen arrantzale-amuagonazale zakurraren abileziakgozoki bila dabilen txikitxoahagineko mina bihotzeanharginharirik gabeko orratzarekin josteaharrapari txikiak ehizatzeahaurraren eta aitaren arteko elkarrizketahaurren lehen urratsakhazien tamainaheldu baten erorikoahosto hilakikatz-kintala eta diamante-eskukadailtzeak puntatik sartukartaklakuan eroritako harrialore asko irekitzen dira udaberrianmahatsondoak eta aihenakmalguki konprimituamedikuntza mikatza hartu nahi ez duten txikitxoakmendi bakoitzaren ondoren, beste batnahiera mistikoaNaturaz gaindiko olinpiadanegozio baten kontabilitateanekazariobjektu bat hausten duen haurrapintzela artistaren eskuetanpisu handiak altxatzeko gai den maromasorospen-postuasu inozotorloju txiki bat enpresa handi bateantranbiatxalupa olatuetantxoria lokatzarekinurre koloreko garia botaVelázquezen margolanazankekin ibilizikoitz, ama, anbizio handikoa, gixajo sentsualal
Jarraibideabetebeharra betetzeakristau-testigantza
Jaurgoa
JesukristoJaun Santuaren gizatasunaJesusen Bihotz SakratuaKristorekin identifikatzeaLaudorioanatibitatea eta ezkutuko bizitzaNekaldia eta Heriotza
Judizioa
Justizia
Justiziarik eza
K
Kalteordaina
Kanpoko itxuraadibide on
KaritateaElizarekiko maitasunaJainkoarekiko eta gizonekiko maitasunamaitasuna eta sakrifizioa
Kastitateabaieztapen gozoabizitzeko baliabideak
Koldarkeria
KonbertsioaAmabirjinaren laguntzarekinhasi eta berrabiarazizuzendu
Konfesio Sakramentuzkoa
KonfiantzaAmabirjinarekikoJainkoarekiko konfiantzaOtoitz fidatuazailtasunen erdian
Kontenplatzaileaketengabeko elkarrizketamunduaren erdian
KontraesanakapostolutzanJainkoaren maitasun-probakkontraesanen aurreko jarrera
Kristau bokazioaberrerosleakbizikidetza, maitasunabokazio apostolikoaElizarekiko maitasuna eta leialtasunaelkarrekikotasunaerrezatu beharragatza eta argiagizarte-betebeharrakGurutzearekiko maitasunakristau gisa bizitzeakristaua, beste Kristo batmunduaren santifikazioasantutasunerako deiazerbitzu-espiritua
Kultura
L
LaizismoaElizaren jazarpena
Lanaapostolutza-tresnagiza perfekzioa eta asmoaren zuzentasunalana santifikatzeanatura eta beharrasantifikazio pertsonalerako bidea
Lanbide-heziketaapostolutzarakogiza bertuteak
Lanzaletasuna
Lehen kristauak
LeialtasunaElizarekiko leialtasunaJainkoaren laguntzakristau-konpromisoeileialtasuna eta itxaropenaleialtasuna gauza txikietan
Limosna
LiturgiaMeza santua
M
Maitasun-damuamaitasun-mina
Maitasunamaitasuna eta sakrifizioaxehetasunetan egon
Makaltasunakapaltasuna, itxaropena JainkoarenganJainkoak gure akatsak haintzat hartzen dituJainkoen maitasuna eta errukia
MardultasunaAma Birjinaren adibideabeharrezkoa apostolutza egitekosantutasunerako beharrezkoa
Mezaapaizaren jaierajaunartzeameza emateameza santurako maitasuna
Mirariak
Munduaapostolutza munduanegungo munduaren krisiamundua maitatumunduaren santifikazioa
N
Nagikeriabarne bizitzanlaneanminutu indardunak
Naturaltasuna
Naturaz gaindiko bizitzaAmabirjina eta Jose DeunaAmodioren bizitzabarne-bizitzabarnera biltzebizi-batasunabizi-planafede bizia eta operatiboagose apostolikoagraziaren ekintzaGurutzearekiko maitasunahasi eta berrabiaraziJainkoaren presentziaKristorekin bat egiteaKristorengan bizilan-bizitzanaturaz gaindiko ikuspegianaturaz gaindiko pozasakramentuaksantutasun pertsonala
Naturaz gaindiko ikuspegiaapostolutzanbarne-bizitzankontraesanen aurreannaturaz gaindiko zentzua
Neurritasuna
Norbere burua ezagutzea
Norberekeria
O
Oinazeakristau-zentzua
OrdainaAmabirjinaordaintzepekamen
Ordaina
Ordena
Otoitzaadimen otoitzaahozko otoitzabeharraeskaera-otoiyzaezaugarriak
Oztantasunaapostolutzanbaliabideen oztantzasunagraziari oztantasunaobeditzen ikastea
OztopoakAma Birjinaren aterpeafedea, uste onmaitasuna, ausardianaturaz gaindiko zentzuazailtasun subjektiboak
P
PenitentziaAma Birjina gurutze ondoandamutzea, ordaintzehildura, penitentziakpenitentzia bertuteapenitentzia-espiritua
PietateaAma birjin jaierabizi-planeanerruki-bizitzaeukaristi jaierairudi sakratuakjaiera liturgikoa
Pietatezko arauak
Pobretasunapobretasun espiritua
Porrotak
Pozabakea eta pozaren ereintzaeskuzabaltasunaren ondorioafedearen ondorioapoza eta gurutzeauztearen ondorioa
Proselitismoa
S
Sakramentua
San Josebarne-bizitzaren MaisuJose Deunaren jaiera
Santuak
Santuen elkartasunabatasunanaturaz gaindiko bizitzaren komunikazioa
Santutasunabizitza arruntaren santutasunadei unibertsalaeraginkortasun-baldintzaezaugarriaklortzeko bideak
Sendotasuna
Sinesmenafede bizia eta operatiboafedearen indarranatura eta beharra
Sozietate zibilabizikidetza, ulermenabizitza publikoan parte hartzeakristau-zentzua emankristautasunetik aldendu
Sumindura
T
Tentaldiakkonponbideak
Testigantzaadibideko apostolutza
U
Ulermenaamorik ez emate santuabihotz handiaeta apaltasunamaitasuna
Ulertezintasuna
Unibertsaltasuna
Utzieraborroka fidakorrazailtasun ekonomikoetan
X
Xalotasuna
Z
Zentzumenak gordetzeabarnera biltze
Zerbitzuaalaitasunez zerbitzatunorberaz ahanzturazerbitzu-espiritua
ZeruaAmabirjinaitxaropenalortzeko borroka
Zientziaadimenaren apostolutza
ZorigaitzaAma Birjinaren laguntza eta kontsolamenduabere balioa aprobetxatzeaeragozpenakGurutzearekiko maitasunasinismen eta itxaropenustekabeak
Zorrozkeri santua
Zuhurtasuna