955

Zure apostolutza enpresan ez zaitezkanpoko etsaien beldur izan, haien indarra handia izanda ere. —Hau da etsai ikaragarria: zure «semetasun» eta «anaitasunik» eza.

Puntu hau beste hizkuntza batean