179

Meklē tādu sevis noliegšanas veidu, kas nekaitētu citiem.

Šis numurs citā valodā