205

Tu un es. mēs abi lasījām par kāda kristieša ikdienas dzīvi. Mēs kļuvām liecinieki cīņai ar sevi, kas ilgusi gadiem un kurā… uzvaras nepārtraukti mijušās ar sakāvēm. Atverot viņa dienasgrāmatu, var lasīt: „Šorīt brokastis spēju atturēties no sviesta… Šorīt nespēju…“

Dod, Dievs, lai katrs no mums piedzīvotu savu „sviesta pārbaudījumu“!

Šis numurs citā valodā