309

Kādas gan neizmērojamas žēlsirdības virsotnes atrodam Dieva taisnīgumā! Tiesas namā notiesā to, kurš atzīst savu vainu. Bet Dieva tiesā viņiem tiek piedots.

Lai ir svētīts svētais Gandarīšanas Sakraments!

Šis numurs citā valodā