315

Misionārs. Tu sapņo kļūt par misionāru un sludināt pasaulē Dieva Vārdu. Tava sirds, līdzīgi Sv. Franciskam Ksavjeram, alkst iekarot Kungam visu pasauli: Japānu un Ķīnu, Indiju un Krieviju. Tu vēlies pie Viņa kājām nolikt visu Āfriku un Austrāliju, visu Amerikas kontinentu un Ziemeļeiropu…

Aizdedzini šo uguni savā sirdi, šis svētās alkas - dāvināt Kungam šis dvēseles. Bet neaizmirsti, ka labākais misionārs ir tas, kas pazemīgi paklausa. Paliec tur, kur esi, - savā darbavietā, strādājot tālu no citām zemēm, kas tik ļoti tevi vilina, - šādi tu slavē Dievu visur - gan „šeit“, gan „tur“ neatkarīgi no ģeogrāfiskā stāvokļa -, un apustuliskās darbības lauks tev paveras kā tur, tā ari šeit. Vai tu nejūti, ka, tāpat kā Franciskam Ksavjeram, tavas rokas ir pagurušas - tik daudzus nokristot?

Šis numurs citā valodā