785

„Deus meus es Tu, et confitebor Tibi; Deus meus es Tu, et exaltabo Te.“ - „Tu esi mans Dievs, un es Tevi slavēšu; Tu esi mans Dievs, un es Tevi cildināšu.“ Lieliska programma… tieši tādam apustulim, kāds esi tu.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā