Dieva gods

ir labi slavēt Dievu, nelūdzot avansu (sieva, bērni, pagodinājumi… ) no tās svētlaimības pārbagātības, kuru baudīsim kopā ar Viņu mūžīgajā dzīvē.

Kungs ir ļoti dāsns. Viņš atalgos simtkārtīgi, un tas attiecas ari uz ģimeni. Daudzi, kas kalpošanas dēļ ir atteikušies no vecāku priekiem, iegūst bezgala daudz garabērnu… Mēs paši taču ari esam debesu Tēva bērni.

„Deo omnis gloria.“ - „Viss gods u~ slava Dievam.“ Tā mēs atzīstam savu niecīgumu. Viņš, Jēzus, ir viss. Bez Viņa mēs neesam nekas. Itin nekas.

Mūsu iedomība ir zaimojoša goda piesavināšanās. Nekādā gadījumā nav jāizceļ savs „es“.

Kungs ir teicis, ka bez viņa palīdzības mēs neko nespējam izdarīt. Viņš to sacīja, lai mēs nevarētu piesavināties panākumus, kas pieder Viņam. „Sine me, nihil!“ - „Bez manis neko!“

Vai tu uzdrīkstēsies izmantot savu prātu, šo Dieva gudrības dzirksti, kaut kam citam un nevis Dieva slavēšanai?

Ja dzīves mērķis nebūtu Dieva godināšana, dzīve būtu nicināma, pat ienīstama.

Visu godu atdod Dievam. Ar savu gribu, Dieva žēlastības stiprinātu, „izspied“ kā citronu visus savus darbus, lai tajos nepaliktu ne pilītes patmīlas.

„Deus meus es Tu, et confitebor Tibi; Deus meus es Tu, et exaltabo Te.“ - „Tu esi mans Dievs, un es Tevi slavēšu; Tu esi mans Dievs, un es Tevi cildināšu.“ Lieliska programma… tieši tādam apustulim, kāds esi tu.

Lai pie zemes dzīves tevi nesaistītu nekādas citas jūtas kā tikai svētīga vēlēšanās godināt Kristu, bet ar Viņu, Viņā un caur Viņu - Tēvu un Svēto Garu.

Attīri savus nodomus! Tavi panākumi var izrādīties nevērtīgi, ja būsi centies izdabāt cilvēkiem…

Šķīsti nodomi… Lepnības un kaislību radītus kārdinājumus tu pazīsti uzreiz un cīnies, kamēr ar Dieva palīdzību pār tiem gūsti uzvaru.

Taču motīvus, kas tevi pamudina ķerties klāt svētīgiem darbiem, tu saredzi sliktāk. Un kāda balss (no iekšienes) klusi čukst, līdz tu kļūsti nemierīgs un domā: „Vai rīkojos aiz mīlestības pret Dievu, Dieva goda dēļ? Vai varbūt vēlos izdabāt cilvēkiem?“

Atbildi nekavējoties: „Kungs, es neko nevēlos sev. Viss tiek darīts aiz mīlestības pret Tevi, Tava goda dēl.“

Nav šaubu, ka tu šķīstīji savus nodomus, sacīdams: „Sākot ar šo bridi, es nevēlos nedz cilvēku pateicību, nedz apbalvojumus.“

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šī nodaļa citā valodā