980

Vai arī mums nav tiesību ņemt mūsu ceļojumos līdzi kādu ceļabiedreni - māsu Jēzū Kristū, kas mums palīdzētu, līdzīgi tam, kā to darījuši pārējie apustuli, brāļi Kristū, kā arī pats Pēteris?

Apustulis Pāvils savā pirmajā vēstulē korintiešiem raksta: „jā, nav iespējams apustuliskajā kalpošanā iztikt bez sievietēm.“

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā