984

Saki Viņam: „Ecce ego quia vocasti me!“ - „Šeit es esmu, jo Tu esi mani saucis!“

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā