4

Laiks mosties

Svētās Mises lasījums no Apustuļa vēstules mums atgādina to, ka šī apustuļu atbildība mums jāuzņemas ar svaigu pieeju, drosmi un modrību. Mums jau pienākusi stunda celties no miega; un mūsu pestīšana tagad ir tuvāk nekā tad, kad kļuvām ticīgi. Nakts ir pagājusi, diena iestājusies; tāpēc atmetīsim tumsības darbus un ietērpsimies gaismas bruņās (Rom 13,11-12).

Jūs man teiksiet, ka tas nav viegli, un jums būs taisnība. Cilvēka ienaidnieki, kas ir viņa svētuma ienaidnieki, cenšas neļaut rasties šai jaunajai dzīvībai, neļaut tai ietērpties Kristus Garā. Man šķiet, ka nav labāka šķēršļu kristīgajai uzticībai uzskaitījuma, kā tas, ko piedāvā sv. Jānis: concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum et sperbia vitae (1 Jņ 2,16). Pasaulē viss ir miesas iekāre, acu iekāre un augstprātība.

Šis numurs citā valodā