Kad garām iet Kristus

“Kad garām iet Kristus” ir svētā Hosemarijas 18 homiliju krājums, kuru tematika ir dažādi svētki, kas izkārtoti visā liturģiskā gada ciklā. Kopīgais vadmotīvs ir dievišķā filiācija, kas ietver vispārēju aicinājumu uz svētumu, parastā darba svētdarīšanu, kontemplāciju pasaules vidū, dzīves vienotību. Pirmais izdevums datēts ar 1973. gadu. Grāmatas prezentācijas laikā svētīgais Alvaro del Portiljo paskaidroja, ka šis sējums ir maza daļiņa no lielās katehēzes, ko Opus Dei dibinātājs īstenoja ar savu sprediķošanu. “Šīs homilijas nav teoloģisks traktāts šī vārda parastajā nozīmē. Tās arī nav domātas kā pētījums vai meklējumi par kādām konkrētām tēmām; tās ir teiktas skaļā balsī, ļoti dažādu kultūras līmeņu un sabiedriskā stāvokļa cilvēku priekšā, ar tādu valodu dāvanu, kas tās padara visiem saprotamas. Bet šajās homilijās ietvertās domas un apsvērumi ir mīlestības un uzticīgas dievišķā Vārda pazīšanas pilnas.

Nevienā brīdī homilijas nenonāk bezpersoniskā, abstraktā līmenī; teorija, protams, pastāv, bet tā vienmēr ir saiknē ar dzīvi. Mons. Eskriva de Balagers nevēršas - un svarīgi paturēt prātā, ka runa ir par mutvārdu tekstiem, - pie spekulatīviem vai kristīgajā garīgumā ieinteresētiem prātiem. Viņš uzrunā cilvēkus ar miesu un asinīm – cilvēkus, kas jau dzīvo dievišķo dzīvi vai, nojaušot Dieva mīlestību, ir gatavi tuvoties Viņam”.

Nodaļas
Šī grāmata citā valodā