Svēto Rakstu atsauču rādītājs no «Kad garām iet Kristus»

Radīšanas grāmata


Radīšanas grāmata 1, 261084

Radīšanas grāmata 1, 2847


Radīšanas grāmata 3, 56


Radīšanas grāmata 7, 140


Radīšanas grāmata 8, 10–1173


Radīšanas grāmata 18, 23–3240185


Radīšanas grāmata 41, 553856


Izceļošanas grāmata


Izceļošanas grāmata 15, 18180


Izceļošanas grāmata 22, 277


Atkārtotā Likumu grāmata


Atkārtotā Likumu grāmata 6, 6119

Atkārtotā Likumu grāmata 6, 7119


Samuēla pirmā grāmata


Samuēla pirmā grāmata 3, 559174


Hroniku otrā grāmata


Hroniku otrā grāmata 19, 733


Tobija grāmata


Tobija grāmata 6, 16–1725


Tobija grāmata 7, 640


Tobija grāmata 9, 640


Psalmi


Psalmi 1, 2119


Psalmi 2, 3–10185186

Psalmi 2, 762

Psalmi 2, 8–13186


Psalmi 12, 6164


Psalmi 21, 15164


Psalmi 22, 1–4143


Psalmi 24, 1–27

Psalmi 24, 41

Psalmi 24, 77


Psalmi 31, 107


Psalmi 32, 57


Psalmi 33, 87


Psalmi 38, 4120


Psalmi 39, 9164


Psalmi 41, 9119


Psalmi 42, 280174


Psalmi 44, 2164

Psalmi 44, 12–14178


Psalmi 50, 1957


Psalmi 56, 8164


Psalmi 58, 117


Psalmi 62, 2170

Psalmi 62, 7119


Psalmi 72, 23181


Psalmi 78, 833


Psalmi 90, 158

Psalmi 90, 1163

Psalmi 90, 1263

Psalmi 90, 1462

Psalmi 90, 1557


Psalmi 99, 2177


Psalmi 108, 217


Psalmi 116, 27


Psalmi 117, 24102


Psalmi 126, 18


Psalmi 140, 2119


Sakāmvārdu grāmata


Sakāmvārdu grāmata 7, 3164


Sakāmvārdu grāmata 8, 15180

Sakāmvārdu grāmata 8, 3144102


Sakāmvārdu grāmata 11, 26


Sakāmvārdu grāmata 12, 1040

Sakāmvārdu grāmata 12, 11158


Sakāmvārdu grāmata 23, 2635


Mācību teicēja grāmata


Mācību teicēja grāmata 1, 7187


Dziesmu dziesma


Dziesmu dziesma 5, 2164


Dziesmu dziesma 8, 6224


Sīraha dēla grāmata


Sīraha dēla grāmata 18, 127


Sīraha dēla grāmata 35, 267


Isaja grāmata


Isaja grāmata 9, 212


Isaja grāmata 11, 12128


Isaja grāmata 43, 13259144


Isaja grāmata 48, 18187


Isaja grāmata 49, 14–15102


Isaja grāmata 59, 150130


Jeremija grāmata


Jeremija grāmata 29, 11165187


Ezehiēla grāmata


Ezehiēla grāmata 18, 540

Ezehiēla grāmata 18, 23162


Ezehiēla grāmata 33, 1178


Ezehiēla grāmata 34, 2–481

Ezehiēla grāmata 34, 15–1682

Ezehiēla grāmata 34, 2782


Ezehiēla grāmata 36, 26165


Daniēla grāmata


Daniēla grāmata 2, 335181


Daniēla grāmata 3, 100180


Daniēla grāmata 13, 21–2268


Joēla grāmata


Joēla grāmata 1, 10–11158


Habakuka grāmata


Habakuka grāmata 2, 441


Malahija grāmata


Malahija grāmata 1, 1186


Mateja evaņģēlijs


Mateja evaņģēlijs 1, 1940


Mateja evaņģēlijs 2, 2–3313233

Mateja evaņģēlijs 2, 433

Mateja evaņģēlijs 2, 533

Mateja evaņģēlijs 2, 933

Mateja evaņģēlijs 2, 1035

Mateja evaņģēlijs 2, 1135

Mateja evaņģēlijs 2, 1342


Mateja evaņģēlijs 3, 2180


Mateja evaņģēlijs 4, 1–116163

Mateja evaņģēlijs 4, 17180

Mateja evaņģēlijs 4, 18–20245108


Mateja evaņģēlijs 5, 3180

Mateja evaņģēlijs 5, 77

Mateja evaņģēlijs 5, 85

Mateja evaņģēlijs 5, 13–1496147

Mateja evaņģēlijs 5, 15–161072147

Mateja evaņģēlijs 5, 2267

Mateja evaņģēlijs 5, 4833


Mateja evaņģēlijs 6, 10180

Mateja evaņģēlijs 6, 2135165

Mateja evaņģēlijs 6, 32–3335180


Mateja evaņģēlijs 7, 2193173180


Mateja evaņģēlijs 8, 293119

Mateja evaņģēlijs 8, 8119

Mateja evaņģēlijs 8, 1138

Mateja evaņģēlijs 8, 12180


Mateja evaņģēlijs 9, 4164

Mateja evaņģēlijs 9, 36133

Mateja evaņģēlijs 9, 38158


Mateja evaņģēlijs 10, 2467

Mateja evaņģēlijs 10, 3924


Mateja evaņģēlijs 11, 1282180

Mateja evaņģēlijs 11, 18–1967

Mateja evaņģēlijs 11, 28–3018176184


Mateja evaņģēlijs 12, 34164


Mateja evaņģēlijs 13, 3–8150

Mateja evaņģēlijs 13, 24–25123147180

Mateja evaņģēlijs 13, 28123

Mateja evaņģēlijs 13, 31180

Mateja evaņģēlijs 13, 33120180

Mateja evaņģēlijs 13, 362

Mateja evaņģēlijs 13, 44–45180

Mateja evaņģēlijs 13, 47180

Mateja evaņģēlijs 13, 551455


Mateja evaņģēlijs 14, 312


Mateja evaņģēlijs 15, 1973164

Mateja evaņģēlijs 15, 32117146


Mateja evaņģēlijs 16, 6–72

Mateja evaņģēlijs 16, 82

Mateja evaņģēlijs 16, 162

Mateja evaņģēlijs 16, 232


Mateja evaņģēlijs 17, 172


Mateja evaņģēlijs 18, 3135143

Mateja evaņģēlijs 18, 21–357

Mateja evaņģēlijs 18, 2535


Mateja evaņģēlijs 19, 23180


Mateja evaņģēlijs 20, 12158

Mateja evaņģēlijs 20, 2215

Mateja evaņģēlijs 20, 2893


Mateja evaņģēlijs 21, 212

Mateja evaņģēlijs 21, 43180


Mateja evaņģēlijs 22, 2180

Mateja evaņģēlijs 22, 37159

Mateja evaņģēlijs 22, 40167


Mateja evaņģēlijs 25, 21162

Mateja evaņģēlijs 25, 2335

Mateja evaņģēlijs 25, 31–40111

Mateja evaņģēlijs 25, 41–43167


Mateja evaņģēlijs 26, 6372


Mateja evaņģēlijs 27, 5561


Mateja evaņģēlijs 28, 19–2035139


Marka evaņģēlijs


Marka evaņģēlijs 1, 16–17159175


Marka evaņģēlijs 2, 4854


Marka evaņģēlijs 4, 8158


Marka evaņģēlijs 6, 31455

Marka evaņģēlijs 6, 31108

Marka evaņģēlijs 6, 33–4661109146


Marka evaņģēlijs 7, 3716


Marka evaņģēlijs 8, 2117


Marka evaņģēlijs 9, 23119


Marka evaņģēlijs 10, 14180


Marka evaņģēlijs 12, 301


Marka evaņģēlijs 15, 2337


Marka evaņģēlijs 16, 6102

Marka evaņģēlijs 16, 15175


Lūkasa evaņģēlijs


Lūkasa evaņģēlijs 1, 38172173

Lūkasa evaņģēlijs 1, 46–49144172173178


Lūkasa evaņģēlijs 2, 718

Lūkasa evaņģēlijs 2, 933

Lūkasa evaņģēlijs 2, 1231

Lūkasa evaņģēlijs 2, 141322

Lūkasa evaņģēlijs 2, 3117

Lūkasa evaņģēlijs 2, 3354

Lūkasa evaņģēlijs 2, 35171

Lūkasa evaņģēlijs 2, 48–494054

Lūkasa evaņģēlijs 2, 51174

Lūkasa evaņģēlijs 2, 5255


Lūkasa evaņģēlijs 5, 4159

Lūkasa evaņģēlijs 5, 2493


Lūkasa evaņģēlijs 6, 12117

Lūkasa evaņģēlijs 6, 367


Lūkasa evaņģēlijs 7, 11–177146166167


Lūkasa evaņģēlijs 8, 5–7185

Lūkasa evaņģēlijs 8, 2361


Lūkasa evaņģēlijs 9, 2358176

Lūkasa evaņģēlijs 9, 55132

Lūkasa evaņģēlijs 9, 62160


Lūkasa evaņģēlijs 10, 9180

Lūkasa evaņģēlijs 10, 271

Lūkasa evaņģēlijs 10, 42180


Lūkasa evaņģēlijs 11, 1–2108119

Lūkasa evaņģēlijs 11, 27–28172


Lūkasa evaņģēlijs 12, 49120170


Lūkasa evaņģēlijs 14, 2697

Lūkasa evaņģēlijs 14, 2797


Lūkasa evaņģēlijs 15, 1–77

Lūkasa evaņģēlijs 15, 11–327

Lūkasa evaņģēlijs 15, 1164

Lūkasa evaņģēlijs 15, 2064

Lūkasa evaņģēlijs 15, 32178


Lūkasa evaņģēlijs 16, 1077


Lūkasa evaņģēlijs 17, 21180


Lūkasa evaņģēlijs 18, 1171

Lūkasa evaņģēlijs 18, 23175


Lūkasa evaņģēlijs 19, 13121

Lūkasa evaņģēlijs 19, 14179

Lūkasa evaņģēlijs 19, 36–3873


Lūkasa evaņģēlijs 21, 2811


Lūkasa evaņģēlijs 22, 1583

Lūkasa evaņģēlijs 22, 24–272

Lūkasa evaņģēlijs 22, 42168


Lūkasa evaņģēlijs 23, 42180


Lūkasa evaņģēlijs 24, 32–3421105


Jāņa evaņģēlijs


Jāņa evaņģēlijs 1, 466

Jāņa evaņģēlijs 1, 14173

Jāņa evaņģēlijs 1, 38–39108


Jāņa evaņģēlijs 2, 1–1161

Jāņa evaņģēlijs 2, 3141

Jāņa evaņģēlijs 2, 5149


Jāņa evaņģēlijs 3, 5180

Jāņa evaņģēlijs 3, 3058


Jāņa evaņģēlijs 4, 461

Jāņa evaņģēlijs 4, 6117

Jāņa evaņģēlijs 4, 1035147

Jāņa evaņģēlijs 4, 3495

Jāņa evaņģēlijs 4, 35146


Jāņa evaņģēlijs 6, 57118

Jāņa evaņģēlijs 6, 6983

Jāņa evaņģēlijs 6, 704583


Jāņa evaņģēlijs 7, 3793170

Jāņa evaņģēlijs 7, 3996


Jāņa evaņģēlijs 8, 1–117

Jāņa evaņģēlijs 8, 1245


Jāņa evaņģēlijs 9, 1–267

Jāņa evaņģēlijs 9, 869

Jāņa evaņģēlijs 9, 1569

Jāņa evaņģēlijs 9, 19–2069

Jāņa evaņģēlijs 9, 2469

Jāņa evaņģēlijs 9, 2770

Jāņa evaņģēlijs 9, 3471

Jāņa evaņģēlijs 9, 39–4171


Jāņa evaņģēlijs 10, 1–3134

Jāņa evaņģēlijs 10, 2467


Jāņa evaņģēlijs 11, 162

Jāņa evaņģēlijs 11, 33146

Jāņa evaņģēlijs 11, 35117

Jāņa evaņģēlijs 11, 4393


Jāņa evaņģēlijs 12, 15181

Jāņa evaņģēlijs 12, 24157

Jāņa evaņģēlijs 12, 321438105156183


Jāņa evaņģēlijs 13, 183151

Jāņa evaņģēlijs 13, 1594

Jāņa evaņģēlijs 13, 2583

Jāņa evaņģēlijs 13, 34–3521


Jāņa evaņģēlijs 14, 1164

Jāņa evaņģēlijs 14, 2100

Jāņa evaņģēlijs 14, 61073157

Jāņa evaņģēlijs 14, 9115

Jāņa evaņģēlijs 14, 16–17128

Jāņa evaņģēlijs 14, 21118170

Jāņa evaņģēlijs 14, 2384103170


Jāņa evaņģēlijs 15, 516153

Jāņa evaņģēlijs 15, 10118

Jāņa evaņģēlijs 15, 1393107

Jāņa evaņģēlijs 15, 1593


Jāņa evaņģēlijs 16, 7102118

Jāņa evaņģēlijs 16, 12–13127

Jāņa evaņģēlijs 16, 14130


Jāņa evaņģēlijs 17, 6–7109

Jāņa evaņģēlijs 17, 2387157


Jāņa evaņģēlijs 18, 36180185

Jāņa evaņģēlijs 18, 37180


Jāņa evaņģēlijs 19, 25–27140171

Jāņa evaņģēlijs 19, 3095162

Jāņa evaņģēlijs 19, 34162

Jāņa evaņģēlijs 19, 3937


Jāņa evaņģēlijs 20, 28119

Jāņa evaņģēlijs 20, 29106


Jāņa evaņģēlijs 21, 5–13108

Jāņa evaņģēlijs 21, 17119


Apustuļu darbi


Apustuļu darbi 1, 121182

Apustuļu darbi 1, 6117

Apustuļu darbi 1, 8119

Apustuļu darbi 1, 11180

Apustuļu darbi 1, 12–14119126141


Apustuļu darbi 2, 9–1113127

Apustuļu darbi 2, 37–41127

Apustuļu darbi 2, 42134153


Apustuļu darbi 3, 671


Apustuļu darbi 4, 8127

Apustuļu darbi 4, 12132

Apustuļu darbi 4, 31127


Apustuļu darbi 9, 6149

Apustuļu darbi 9, 3630


Apustuļu darbi 10, 24–4830

Apustuļu darbi 10, 3816166

Apustuļu darbi 10, 44–47127


Apustuļu darbi 13, 2–4127

Apustuļu darbi 13, 32–33186

Apustuļu darbi 13, 38–41186


Apustuļu darbi 16, 9–10163


Apustuļu darbi 18, 1–2630


Pāvila vēstule Romiešiem


Pāvila vēstule Romiešiem 2, 133


Pāvila vēstule Romiešiem 3, 2496


Pāvila vēstule Romiešiem 6, 4–565183

Pāvila vēstule Romiešiem 6, 22–2317


Pāvila vēstule Romiešiem 7, 21–245

Pāvila vēstule Romiešiem 7, 255


Pāvila vēstule Romiešiem 8, 14–1564118135136

Pāvila vēstule Romiešiem 8, 1795137

Pāvila vēstule Romiešiem 8, 21130173

Pāvila vēstule Romiešiem 8, 29145

Pāvila vēstule Romiešiem 8, 31–32162176


Pāvila vēstule Romiešiem 12, 2155

Pāvila vēstule Romiešiem 12, 12119

Pāvila vēstule Romiešiem 12, 21182


Pāvila vēstule Romiešiem 13, 10157

Pāvila vēstule Romiešiem 13, 11–124

Pāvila vēstule Romiešiem 13, 13133


Pāvila vēstule Romiešiem 14, 17180


Pāvila vēstule Romiešiem 15, 13133


Pāvila vēstule Romiešiem 16, 1596


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 1, 23121

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 1, 27–29172


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 2, 11136


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 3, 4–6159

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 3, 16134


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 4, 368


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 5, 6120


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 7, 735


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 9, 229124

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 9, 2675


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 10, 17157

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 10, 3148


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 11, 23–25151165


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 12, 4–6134

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 12, 27121151


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 13, 1–13134

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 13, 4–771


Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 15, 83

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 15, 1495

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 15, 20–21103

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 15, 25179

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 15, 28113166

Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 15, 55–57161


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 2, 1536105156


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 3, 17137184


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 4, 7131

Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 4, 109


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 5, 14120


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 6, 1–259

Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 6, 4–760


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 9, 7177


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 10, 3–476


Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 12, 9114


Pāvila vēstule Galatiešiem


Pāvila vēstule Galatiešiem 2, 92

Pāvila vēstule Galatiešiem 2, 2058103


Pāvila vēstule Galatiešiem 3, 2838


Pāvila vēstule Galatiešiem 4, 4–62265136183

Pāvila vēstule Galatiešiem 4, 31137179


Pāvila vēstule Galatiešiem 5, 22–23137


Pāvila vēstule Galatiešiem 6, 2157

Pāvila vēstule Galatiešiem 6, 759


Pāvila vēstule Galatiešiem 7, 11–17146


Pāvila vēstule Efeziešiem


Pāvila vēstule Efeziešiem 1, 4–10165105160183


Pāvila vēstule Efeziešiem 2, 1473157

Pāvila vēstule Efeziešiem 2, 19139


Pāvila vēstule Efeziešiem 3, 17–19163


Pāvila vēstule Efeziešiem 4, 2848


Pāvila vēstule Efeziešiem 5, 8–1058

Pāvila vēstule Efeziešiem 5, 322378


Pāvila vēstule Efeziešiem 6, 933


Pāvila vēstule Filipiešiem


Pāvila vēstule Filipiešiem 1, 6176


Pāvila vēstule Filipiešiem 2, 6–819213162113144162


Pāvila vēstule Filipiešiem 3, 20126


Pāvila vēstule Filipiešiem 4, 13120

Pāvila vēstule Filipiešiem 4, 2196


Pāvila vēstule Kolosiešiem


Pāvila vēstule Kolosiešiem 1, 11180

Pāvila vēstule Kolosiešiem 1, 19–2065112183

Pāvila vēstule Kolosiešiem 1, 24120129


Pāvila vēstule Kolosiešiem 2, 9109163


Pāvila vēstule Kolosiešiem 3, 1230

Pāvila vēstule Kolosiešiem 3, 14157

Pāvila vēstule Kolosiešiem 3, 1522

Pāvila vēstule Kolosiešiem 3, 2533


Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem


Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5, 17116


Pirmā vēstule Timotejam


Pirmā vēstule Timotejam 1, 15121


Pirmā vēstule Timotejam 2, 4–6106120121175


Otrā vēstule Timotejam


Otrā vēstule Timotejam 2, 376


Vēstule Titam


Vēstule Titam 1, 16106


Vēstule Titam 3, 5–77128


Vēstule Ebrejiem


Vēstule Ebrejiem 4, 12107131

Vēstule Ebrejiem 4, 1561

Vēstule Ebrejiem 4, 167


Vēstule Ebrejiem 5, 179


Vēstule Ebrejiem 7, 24–25116


Vēstule Ebrejiem 10, 596

Vēstule Ebrejiem 10, 835


Vēstule Ebrejiem 13, 8104

Vēstule Ebrejiem 13, 14126


Jēkaba vēstule


Jēkaba vēstule 1, 1735


Pētera pirmā vēstule


Pētera pirmā vēstule 2, 596

Pētera pirmā vēstule 2, 9–1098139


Jāņa pirmā vēstule


Jāņa pirmā vēstule 2, 7–10106

Jāņa pirmā vēstule 2, 164


Jāņa pirmā vēstule 3, 16566

Jāņa pirmā vēstule 3, 14166

Jāņa pirmā vēstule 3, 1897


Jāņa pirmā vēstule 4, 7–1195115171

Jāņa pirmā vēstule 4, 2052


Jāņa atklāsmes grāmata


Jāņa atklāsmes grāmata 3, 1–381

Jāņa atklāsmes grāmata 3, 208


Jāņa atklāsmes grāmata 5, 989


Jāņa atklāsmes grāmata 12, 1178


Jāņa atklāsmes grāmata 21, 6104


Jāņa atklāsmes grāmata 22, 17116136

Jāņa atklāsmes grāmata 22, 20116