850

Izkop savā dvēselē un sirdī, prātā un gribā uzticēšanās un paļāvības garu mīlestības pilnajai Debesu Tēva gribai… – Tas ir priekšnoteikums, lai dzimtu iekšējais miers, pēc kā tu tik ļoti tiecies.

Šis numurs citā valodā