862

Kad dvēsele ir tumsā, akla un nemierīga, mums kā Bartimejam jādodas pie gaismas. Atkārto, sauc, uzstāj ar lielāku spēku: „Domine, ut videam!

– Kungs, kaut es redzētu!“ … Un tavām acīm atausīs diena, un tu varēsi priecāties par gaismas avotu, ko Viņš tev piešķirs.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā