Apostel

Apostel → apostel van apostelen
Apostel → de christen is apostel
Apostel → door middel van werk
Apostel → durf
Apostel → geloof
Apostel → hoop
Apostel → instrument zijn
Apostel → medeverlosser met Christus
Apostel → naastenliefde, samenhorigheid
Apostel → natuurlijkheid
Apostel → nederigheid
Apostel → verlangen naar zielen, apostolische ijver
Apostel → voorbeeld
Apostel → vriendschap
Apostel → zich heiligen om te heiligen
Apostel → ziel van gebed en offer