Beheersing

Beheersing → goddelijk kindschap en dienstbaarheid
Beheersing → onthechting