Berouw

Berouw → bekering
Berouw → biecht
Berouw → de Maagd Maria
Berouw → schuldbewustzijn
Berouw → smart uit Liefde