Biecht

Biecht → bekering
Biecht → oprechtheid en berouw