Boete

Christus komt langs

Boete → bekering
Boete → berouw

Christus komt langs

Boete → berouw, genoegdoening
Boete → boetedoening
Boete → de h. Maagd bij het Kruis
Boete → deugd van boetedoening

De Smidse

Boete → geest van boete
Boete → versterving, boetedoening