Eerherstel

Eerherstel → de h. Maagd Maria
Eerherstel → herstel
Eerherstel → in de heilige Mis

Christus komt langs

Eerherstel → liefde tot het Kruis
Eerherstel → verzoening