Eeuwig leven

Eeuwig leven → hoop op de hemel
Eeuwig leven → verlangen naar geluk