Gebreken

Gebreken → geest van tegenspreken

De Voor

Gebreken → hoogmoed
Gebreken → jaloezie
Gebreken → moedeloosheid
Gebreken → vleierij