Geduld

De Smidse

Gesprekken met mgr. Escrivá

Geduld → heilige ongeduld

De Voor

Geduld → in het werk met zielen
Geduld → sereniteit