Geestelijk kind-zijn

Geestelijk kind-zijn → eenvoud en durf
Geestelijk kind-zijn → eenvoud in het gebed

Vrienden van God

Geestelijk kind-zijn → goddelijk kindschap en overgave
Geestelijk kind-zijn → kinderlijke vroomheid bij de gebreken
Geestelijk kind-zijn → kracht en rijpheid
Geestelijk kind-zijn → leven als een kind

Christus komt langs

Geestelijk kind-zijn → nederigheid en overgave
Geestelijk kind-zijn → vroomheid van een kind